Mazzucata, ‘’Devlet derken farklı kamu kuruluşlarından oluşan ademi merkeziyetçi bir ağdan söz ettiğini belirtiyor. Bu kurumlar, misyon odaklı şekilde problemleri çözmeye ve risk alma ya yöneldiğinde, inovasyon motoru haline gelebilir’’ diyor. Mazzucato’nun misyon kavramı, bu anlayışı somut projelere dönüştürüyor. Bu somut projelere plastikten arındırılmış denizler; 2030 yılı itibari ile 100 karbonsuz kent; demansın %50 oranında […]

Read more

Eski alışkanlıklardan kurtulmak kolay değildir. Ancak, değişimin hayatın her anını etkilediği günümüzde iş hayatı da daha dinamik bir boyut kazanmaya başlamıştır. Bu durum çalışma şartlarını ve çalışanı da doğrudan etkilemektedir. Bir şirket sahibinin “Çalışanın iş süresince ne yaptığını nasıl ölçeceğim?” sorusuna verilecek cevap aslında tek değildir. Hedeflerle yönetim, günümüz iş dünyasında en gözde yaklaşım olsa […]

Read more

2050 yılında sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için dünya devletleri, şirketleri ve milletleri yarışıyor. Bu noktada her sivil toplum kuruluşu Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından (SDG 17) en az birini misyon kabul ederek ‘sürdürülebilir yaşam’ kültürü tasarlayabilir. Türk gençlerine kendi okullarında Greta Thunberg olmalarını öneriyorum. Leonardo Dicaprio’nun tufandan önce belgeselini izlediniz mi? EKOIQ dergisini okudunuz mu? […]

Read more

Amerika’da yaşayan bir kişinin bankasına hitaben yazmış olduğu bir mektup; Sayın banka yetkilisi, Ben 86 yaşında, bankanızda hesabı bulunan bir müşterinizim. Geçen gün, tesisatçıma 100 dolarlık bir çek yazdım. Tesisatçım bu çeki 3 nanosaniyede Bankanıza iletmiş olmalı ki, bankanızda değerlendirdiğim fonlarımı bozduramadan hesabımdan karşılığı alınmış. Hesabımda o an için para bulunmadığından 30 $ faiz ve […]

Read more

Av. Erhan Günay Muris muvazaasında miras bırakan, gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazı devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için asıl amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir. Tüm mirasçılar, dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğinin tespitini […]

Read more

İyi hazırlanmış bir İş Planı’nın unsurları nedir? William A. Salhman 1997 tarihli Harward Business Review makalesinde bu unsurların sayısını dörde indirmiştir. Bunlar: İnsanlar, Fırsatlar, Bağlam (İngilizce Context karşılığı olarak.), Risk ve Ödüller.                                Ama biz en baştan başlayalım: 1. Kapak Evet, […]

Read more