Kurumsallaşmanın Digitalleşmesi – Melike Acardağ

CRM, MRP, Endüstri 4.0

ERP Sistemleri işletmenin pek çok süreci ile entegre olarak hareket etmektedir. Bunlar: tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi, üretim yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, finansal muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, insan kaynakları yönetimi vb. Bu süreçlerin ERP ile birlikte işletme içerisine yerleştirilmesi ile operasyonlarda iyileştirmeler sağlanmaktadır. Bu iyileştirmeler şirket içerisinde bazı standartların yerleştirilmesi ile iş yapış biçiminin de standartlaşmasını gerektirmektedir.

ERP’nin olmazsa olmaz modüllerinden biri olan malzeme ihtiyaç planlama (MRP) belki de işletmelerin kullanımında en zorlandıkları modüllerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler MRP işletebilmesi için üretim hattında üretilen tüm ürünlerine ait ürün ağaçlarının ERP sistemine entegrasyonunun tam olması gerekmektedir. Ancak, çoğu işletmede ya ürün çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı ya da üretim sürecinin karmaşıklığından dolayı sisteme entegrasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirememektedir. Oysa ki, MRP, üretim hattının mevcut durumunu göstererek planlama birimine hat üzerindeki mevcut duruma ilişkin bilgileri sağlayabilir. Bu durum aslında işletmenin mevcut kapasite kullanımı ya da malzeme yeterlilik gibi unsurların bilgisini de içermektedir.

Dijitalleşme özellikle de kendini  üretim hatlarında belirgin şekilde göstermiştir. Bunun en son örneği de Endüstri 4.0’dır. Endüstri 4.0, herkesin bildiği Almanya’nın Hannover fuarında görücüye çıkarak kendini gösteren ve üretimle doğrudan ilgili ya da ilişkili tüm birimleri ortak bir platforma çekerek çalışmasını programlamaktadır. Endüstri 4.0 olarak nitelendirilen dördüncü sanayi devrimi, tüm üretim sisteminin dijital altyapısını gerçekleştirerek üretim hattına teknolojiyi de adapte etmek suretiyle tüm sistemin entegre çalışmasını planlamaktadır.

Endüstri 4.0 ile birlikte insan gücü yerine sensörler, veri, bilgi ve işlem geçmektedir. Üretim hatları tam otomasyona geçmekte insan faktörü minimize edilmekte ya da sistem dışına çıkmaktadır.  Tüm hatlar sensörler aracılığıyla  ile makinelerden alınan bilgiler çerçevesinde işlemesinden dolayı hata olasılığının sıfırlanması ve istikrarın ise sürekliliği önplandadır. Üretim sürecinde sensörler yardımıyla veriler toplanarak, algılayıcılara verilmektedir. Algılayıcılar da sensörlerden aldıkları tüm verileri işleyerek ve yapak zeka kullanarak anlamlı bilgiler üretmektedir. Bu bilgiler aracılığıyla karar süreci ile işlem gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, üretim verileri anlık olarak paylaşılmaktadır. Ancak, düşünün ki işletme içerisinde küçük ya da büyük pek çok süreç bulunmaktadır. Örneğin, tedarik zinciri yönetimine ilişkin süreçler, envanter yönetimine ilişkin süreçler, müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin süreçler ya da insan kaynakları yönetimine ilişkin süreçlerde pek çok karar aşamasından geçilmektedir. Bu süreçler içerisinde de bir sürecin çıktısı diğer bir sürecin girdisi olabilmektedir. Endüstri 4.0 ile sistemlerin ya da varlıkların kendilerine özel bir internet adresi ile sistem içerisinde birbirlerine mükemmel entegrasyonu sağlanarak, akıllı üretim altyapısı kurgulanmaktadır. Örneğin, işletmeler kendi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) verilerini sistem içerisine dahil edebilecek konuma geldiklerinde, müşterilerin taleplerini karşılayabilecek ve müşteri memnuniyetini maksimize edebilecek ürünlere de daha çok yaklaşabilecektir. Bu yüzden, siber fiziksel sistemler (SFS), Nesnelerin İnterneti ve Bulut Data kullanımı gibi unsurlarda geliştirilen sistem içerisine dahil olmalıdır.

Endüstri 4.0 değerlendirildiğinde, özellikle emek yoğun operasyonların bulunduğu işletmelerde, nitelikli eleman bulmanın zor olduğu işletmelerde ya da sürekli artan kalite baskısının bulunduğu işletmelerde sistemin birbiriyle full entegrasyonu işletmelere rekabetçi üstünlük sağlayabilecektir. Ayrıca, İşletme içerisindeki tüm bilgilerin kısa sürede ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi, işletmenin hem maliyetleri hem de verimliliği üzerinde olumlu bir etkiye sebep olacaktır. Dünya’da pek çok ülkede işletmeler kendilerini Endüstri 4.0’a adapte etmeye çalışmaktadır. Örneğin, Kanada’nın önemli hidroelektrik enerji üreticisi ve iletim altyapısına sahip işleticisi akıllı sayaç dönüşümüne başlayarak yaklaşık 2 milyon sayaç satışı gerçekleştirmiş ve  montajını ağ üzerinden yapmıştır. Veri analitiği şirketi ile birlikte ortak bir proje yürüterek, günlük 678 milyon parça veri, 6 ay boyunca analiz edilmektedir. Depolamaya olanak sağlayan veri altyapısı ile arıza noktalarının, üretim miktarlarının ve hat yoğunluğunun uzaktan takibi sağlanmaktadır. Böylelikle,  geçmiş verilerden yararlanılarak bakım ihtiyaçları tahmin edilebilmektedir.

Kurumsallaşmanın Digitalleşmesi – Melike Acardağ

| Blog | 0 Comments
About The Author
-

Parse error: syntax error, unexpected 'comment_form_defaults' (T_STRING), expecting ')' in /var/www/vhosts/cgscenterbussac.net/httpdocs/wp-content/themes/truemag/comments.php on line 42