Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Tebliğ’de  Değişikliğe Gidildi – Melike Acardağ

Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Tebliğ’de Değişikliğe Gidildi

Bağımsız Üyelere İlişkin Değişiklik

 Kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ (Seri: IV No: 56)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ( Seri:IV, No: 57) ile  “ Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılma” kriterini, bağımsız üyelerden, en az yarısının sağlaması yeterli sayılmıştır.

Bunun yanı sıra bağımsız yönetim kurulu üyesi olabilmek için “ Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması” şart koşulmuştur.

  Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

  No: 56’daki 4.3.5 maddesi, No:57 ile “Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.”  olarak değiştirilmiştir.

  Ayrıca  kurumsal yönetim ilkelerine “ Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunur.” maddesi eklenmiştir.

  Kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ (Seri: IV No: 56)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ( Seri:IV, No: 60) ile No : 56 daki bağımsız üye tanımının istihdamına ilişkin bir tanımlama bulunmazken, No: 60 taki düzenleme ile, istihdam tanımına “önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonu” açıklaması eklenmiştir.

Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin “Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması” kuralı da No:56’ ya eklenen bir diğer madde olmuştur.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayan borsa şirketlerine ‘sert yaptırım’ kararları getiriyor

  Kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ (Seri: IV No: 56)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ( Seri:IV, No: 61) ‘e göre 30 Haziran 2012 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi seçmeyen ya da ilgili düzenlemelere aykırı seçen veya bu ilkelere uyum amacıyla esas sözleşme değişikliği yapmayan borsa şirketlerine yargı yolu gözükmüştür.

Yapılan değişiklik ile Sermaye Piyasası Kurulu borsa şirketlerinde, zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı durumlarda gerekirse ihtiyati tedbir kararı ile birlikte mevzuata aykırılığının tespiti ve işlemlerin iptali talebiyle 31 Aralık 2012 tarihine kadar Asliye Ticaret Mahkemesine başvurabileceği belirtilmiştir.

Borsa Şirketlerine Uyum Önerisi Sunulacak

  SPK borsa şirketlerinde, zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine  aykırı olan durumlarda gerekirse ihtiyati tedbir kararı ile  mevzuata aykırılığının tespiti ve işlemlerin iptalini Asliye Ticaret Mahkemesi’nden talep edebilecek ve bu talebe ilkelere uyum sağlamak üzere yapılması gerekli görülen işlemleri içeren bir uyum önerisi eklenecektir. Bu uyum önerisi, borsa şirketlerinin faaliyetlerine ve esas sözleşmesi ile belirlenen yönetim yapısına asgari müdahalede bulunulması esası çerçevesinde hazırlanacaktır.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin ilkelere uyum sağlanması gereken hallerde, bulunması gereken asgari bağımsız üye sayısının en az iki katı kadar adayı içeren, kriterlere uygun bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesi uyum önerisine eklenecek.

CGS Center Resmi Websitesi

Ailem ve Şirketim Bülteni

Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Tebliğ’de Değişikliğe Gidildi – Melike Acardağ

| Blog | 0 Comments
About The Author
-

Parse error: syntax error, unexpected 'comment_form_defaults' (T_STRING), expecting ')' in /var/www/vhosts/cgscenterbussac.net/httpdocs/wp-content/themes/truemag/comments.php on line 42