Kurumsal Kaynak Planlama ( ERP) nın İşletmelere Sağlamış Olduğu Faydalar

İşletmelerin iş süreçlerinde etkinliklerini ve verimliliklerini ölçmelerinde ve sürdürülebilir birer işletme olmalarında Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) nın faydaları

(8)

About The Author
-