Katkı Payı

Katkı Payı

Pozitif katkı payı işletme zarar etse dahi sabit giderlerinin bir kısmını karşılayabileceğini, ve ilerleyen dönemlerde zararını azaltabileceği ve finansal durumunu iyileştirebileceği sonucunu verir.

İşletmeler kar maksimizasyonu sağlamak amacıyla kurulurlar ve faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda sürdürürler. İşletmeler üretim ve faaliyet kararlarını saptarken, kendilerine yol gösterecek bazı analizler yapmak durumundadırlar. Başa baş noktası analizi de bunlardan biridir.

Başa baş noktası analizi katkı payından yola çıkarak hesaplanır. Bir malın birim satış fiyatı ile birim değişken gideri arasındaki farka “katkı payı” denir. Katkı payının sabit maliyete eşit olduğu nokta “başa baş” noktasını verir. Başa baş noktası analizi ile istenilen kara ulaşmak için hangi üründen ne kadar ürün satmalıyım, fiyatları indirilerek veya reklam giderlerimi artırarak satış hacmini ne kadar artırabilirim gibi sorulara cevap ararız.

Katkı payı işletmelere karar alma sürecinde oldukça yol göstericidir. İşletmenin katkı payı pozitif ise faaliyetleri sonucunda zarar etse dahi sabit giderlerinin bir kısmını karşılayabileceğini ve ilerleyen dönemlerde zararını azaltabileceği ve finansal durumunu iyileştirebileceği sonucunu verir.

Daha fazla bilgi için sizi “Katkı Payı” hakkında hazırladığımız videoyu izlemeye davet ediyoruz.

(68)

About The Author
-

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>