İmtiyazlı Paylar

İmtiyazlı Paylar

İmtiyazlı pay çıkarılması, şirkette ortaya çıkan kontrol dengesinin sağlanması ihtiyacı, şirketin dışarıdan sermayeye veya yatırımcıya ihtiyaç duyması gibi durumlarda başvurulabilecek bir imkandır.

Anonim şirketlerde kural olarak paylar arasında eşitlik ilkesi geçerlidir. Bu ilke uyarınca her pay, sahibine aynı nitelikte hak ve borçları sağlamaktadır. İmtiyazlı hisse senetleri paylar arası eşitlik ilkesinin istisnasıdır.

Pay sahipliğinden doğan hakları kullanma yönünden diğer paylardan daha farklı ve üstün belirli araçlara sahip olan paylara, “imtiyazlı paylar” denmektedir. İmtiyaz, doğrudan paya tanınan bir üstünlüktür.Paya değil de, bizzat pay sahibinin şahsına tanınan üstün ve farklı haklar, Türk Ticaret Kanunu’nun tanıdığı anlamda imtiyazlı pay kavramına dahil değildir.

Anonim ve limited şirketlerde imtiyazlı pay çıkarılması, şirkette ortaya çıkan kontrol dengesinin sağlanması ihtiyacı, şirketin dışarıdan sermayeye veya yatırımcıya ihtiyaç duyması gibi çok çeşitli durumlarda başvurulabilecek bir imkandır.

Daha fazla bilgi için sizi “İmtiyazlı Paylar” hakkında hazırladığımız videoyu izlemeye davet ediyoruz.

(65)

About The Author
-

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>