İç Kontrol

İç Kontrol

İşletmelerin değişen çevre koşullarına kolay adapte olmalarını, tehditlerle veya risklerle daha kolay başa çıkmalarını sağlayarak, proaktif davranışı tetikler ve yönetimi güçlendirir. İç kontrol, işletmelerin yönetim kurulu, yönetimi ve çalışanları tarafından ortaya koyulan hedeflerin başarıya ulaşmasını desteklemek için oluşturulmuş bir süreçtir. Süreçler:

  • Operasyonların düzenli, ekonomik, etkin ve etkili olması,
  • Yasa ve yönetmeliklere uyulması,
  • Güvenilir verilerin hazırlanıp, uygun raporların hazırlanmasıdır.

İç kontrol, işletmelerin sürekli değişen çevre koşullarına daha kolay adapte olmalarını, ortaya çıkabilecek tehditlerle veya risklerle daha kolay başa çıkmalarını sağlayarak, işletmelerin proaktif olmalarını destekleyerek yönetimi güçlendirmektedir.  Böylelikle, işletmelerde güven esasının temelinde sağlam bir iç kontrol sistemi yatmaktadır. Etkin bir iç kontrol sistemi şirkete birçok açıdan değer katar ve şirketin sürdürülebilir bir büyüme stratejisine destek olur.

(57)

About The Author
-

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>