Genel Bilgi

Ücret:  475,00 TL + KDV (%18)  Grup İndirimi (3 Kişi ve Üzeri): 425,00 TL + KDV (%18)

Eğitimin Amacı

İş Dünyasında hukuki konulardan kaynaklanan bilgi eksiklikleri işletmelere hukuki ve maddi açıdan zarar vermektedir. Bu bilgi eksikliklerinin sonucu olarak işletmeler, sattıkları malların parasını alamamakta, sözleşmelerini hazırlarken nelere dikkat edeceklerini bilmemekte ve kıymetli evraklarda yapılan hataları düzeltememektedir. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, tüm yöneticilerin iş hayatında satış güvenliği ile ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklanan hukuki boşluğu doldurmak amacıyla, "Satış Güvenliği, Hukuksal ve Finansal Açıdan Korunma Eğitimi”ni tasarlamıştır.

Eğitimin İçeriği

Ticari Alım-Satım Sözleşmeleri 
İşletmelerde satış sürecinde (hukuksal-finansal) bilgi eksikliği hangi zararlara neden olur?
Yeni TTK kapsamında Ticari Alım Satım Sözleşmesi’nin özellikleri nelerdir? Nelere dikkat edilmelidir?
Yeni BK kapsamında Genel İşlem Koşulları nedir? Ticari Sözleşmelere etkisi nedir?
Alım Satımda Yazılı Sözleşme Yapmak Gerekir mi? Fatura Sözleşmenin Yerini Tutmaz mı?
Fatura Satışa Kanıt Olabilir mi? Ticari Uyuşmazlık Çözümlenmesinde sıralama nedir?
Yeni TTK kapsamında Ticari Şirketler Arası Bildirimler Nasıl Yapılacak?

Teyit Mektubu ve Tarafların Borçları 
Teyit Mektubu Nedir? İşletmeler Ticari Alacaklarını Nasıl Kanıtlarlar?
Satıcının Borçları Nelerdir? Malın Tesliminde Özen Gösterilecek Noktalar Nelerdir?
Malın Ayıplı Olması Halinde Yapılması Gerekenler Nelerdir? Alıcının Borçları Nelerdir?

Cari Hesap Uygulaması 
Cari Hesap Nedir ve Koşulları Nelerdir? Cari Hesabın Özellikleri Nelerdir?
Cari Hesapta Hesap Devresi Nedir? Cari Hesap Nasıl Sona Erer?

Kıymetli Evrak

Senet 
Senedin Geçerlilik Koşulları Nelerdir? Senedin Biçim Koşulları Nelerdir?
Senette Ciro Nasıl Olur? Senette Ödeme Nasıl Olur?
Senette Zaman Aşımı Nasıl Gerçekleşir?

Çek
Çekin Biçim Koşulları Nelerdir? Çekte Ciro ve Aval Nasıl Olur?
Çekte Ödeme ve Cayma Nasıl Olur? Çeke İlişkin Zaman Aşımı Nasıl Olur?

Eğitimci

Dr. Çağrı BAĞATUR

Bağatur Avukatlık Bürosu
Kurucu ve Serbest Avukat

Dr. Çağrı Bağatur, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra, 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde yüksek lisansını, 1999 yılında da aynı bölümde, çevre hukuku konusunda doktorasını yapmıştır.

1998-1997 yılları arasında Adana'da Bağatur Hukuk Bürosu'nu kurmuş ve serbest avukatlık yapmıştır. 1997 yılından bu yana, çalışmalarını İstanbul'da Bağatur Avukatlık Bürosu çerçevesinde ve kendi ekibiyle devam etmektedir.

Dr. Çağrı Bağatur'un uzmanlık alanları; hukuk (reklam, özelleştirme, çimento, sigorta, yapı, alkolsüz içkiler, hastane işletmeciliği, bankacılık, yazılım), bilgi yönetimi (Sivil Toplum Örgütleri, satış güvenliği, hizmet sektörü), toplam kalite yönetimi (Sivil Toplum Örgütleri, hizmet sektörü)'dir.

Reklam Hukuku ve Aldatıcı Reklamlar konusunda Kültür Üniversitesi Tasarım Fakültesinde Yüksek Lisans dersi vermektedir. Tarımsal taşınmazların miras yoluyla bölünmesi konusundaki bilimsel makalesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisinde yayınlanmıştır. Öğrenen Örgütlerde Satış Güvenliği ve Sözleşme Hukuku Eğitimi başta olmak üzere bugüne kadar gerek avukatlığını yaptığı kuruluşlarda gerek sivil toplum örgütlerinde, mesleki ve meslek dışı otuza yakın eğitim vermiştir. Bilimsel dergi ve yayımlarda, Çevre Duyarlı Kent Yerleşimi, Avrupa Birliği Tarımsal Yapı Politikaları ve Türkiye, Can Sigortasında Ardıllık, Avukatlık Mesleğine Kabul konularında yazıları çıkmıştır.

Eğitim Bilgileri

Eğitimler:
Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (Kontenjanla sınırlıdır)

Sertifika:
Eğitim süresinin % 80 ve üzeri devam eden  katılımcılarımıza, “Katılım Belgesi“ verilmektedir.

Eğitim Fiyatı İçerisine:
Eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

Son başvuru tarihi:
Eğitim tarihinden 2 (iki) gün öncedir.

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center)
GMD Global Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. CGS Center’ın bir kuruluşudur

Adres: Bağlıca Mah. Bağlıca Bulvarı No:93 Etimesgut-ANKARA
E-posta: info@cgscenter.org
Telefon: +90 - 312 - 220 22 20

Genel Bilgi

Ücret:  475,00 TL + KDV (%18) Grup İndirimi (3 Kişi ve Üzeri): 425,00 TL + KDV (%18)

Eğitimin Amacı

13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Aynı zamanda, 26 Haziran 2012 tarihinde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte 6335 sayılı kanun, Türkiye ekonomisine yeni bir sayfa açmakta, daha şeffaf, daha dürüst, kurumsal yönetim ilkelerine dayanan ve uluslararası standartlarda kuralları olan bir ticaret ortamını öngörmektedir. Yeni kanunun, ticari hayata getireceği düzenlemeler ile şeffaflık, hesap verilebilirlik ve güvenilirlik temelinde kurumsal yönetimin tüm işletmelere uygulanması gerektiğinin altı çizilmektedir. Bu çerçevede;

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun finansal tablo hazırlanması,
 • Uluslararası Denetim Standartlarına uygun bağımsız denetim, kurumsal yönetimin gerekliliği olan iç kontrol ve iç denetim

gibi konularda bir çok uluslararası standardı benimsetmekte ve bu noktada değişimi zorunlu hale getirmektedir. Bu yaklaşımla, bir çok Türk şirketi için önemli bir değişim süreci başlamış ve bu sürece çok iyi hazırlanma gerekliliği ortaya çıkmıştır.

CGS Center tarafından, şirketlerin sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürleri, hukuk müşavirleri ve diğer üst düzey yöneticileri ile kamu kuruluşlarına yönelik “Güncel Türk Ticaret Kanunu Eğitimi (6102 ve 6335 sayılı kanun çerçevesinde)” konulu bir eğitim düzenlenmektedir. Aşağıda kısa başlıklar halinde verilen eğitimin, şirketlerimize ve kamu kuruluşlarımıza yararlı olacağı inancındayız.

Eğitimin İçeriği

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’na İhtiyaç Duyulma Nedenleri
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Temel Özellikleri
 • Ticari İşletme Hukuku’na İlişkin Yenilikler
  • Ticari İşletme Kavramı
  • Ticari İşlerde Faiz
  • Ticaret Unvanı
  • Ticari Defterler
  • Acente
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Açısından Sermaye Şirketlerine Getirdiği Yenilikler
  • Büyük Şirket / Küçük Şirket Kavramı
  • Finansal Raporlama ve Türkiye Muhasebe Standartları ile İlgili Düzenlemeler
  • Risk Yönetimi ve Denetimle İlgili Düzenlemeler
  • Bilgiye Erişim Hakkı– Web Sitesi Düzenlemeleri
 • Sermaye Şirketlerinin Kuruluşuna, Yapısına ve Organlarına İlişkin Yenilikler
  • Şirketin Kuruluş Aşamaları ile İlgili Yenilikler
  • Şirketlerin Faaliyet Konusuna İlişkin Sınırlamaların Kaldırılması
  • Kayıtlı Sermaye, Aynı Sermaye ve Sermaye Artırımı ile İlgili Yenilikler
  • Yönetim Kuruluna İlişkin Düzenlemeler
  • Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Arasındaki Yetki Paylaşımı ve Genel Kurula İlişkin Düzenlemeler
  • Sorumluluk
 • Sermaye Şirketlerinde Yapısal Dönüşümlere İlişkin Düzenlemeler
  • Birleşme
  • Bölünme
  • Tür Değiştirme
 • Sermaye Şirketlerine İlişkin Getirilen Diğer Önemli Değişiklikler
  • Anonim Şirketlerinin Tasfiyesinde Ek Tasfiye ve Tasfiyeden Dönme
  • Ortakların Şirketten Alacakları, Şirketin Ortaklara Borçlara veya Öz Kaynakların Yerini Tutan Ödünçler Meselesi
  • Ortaklık Haklarının Geliştirilmesi
 • Anonim Şirketlere İlişkin Hükümlerin Sermaye Piyasası Kanunu ile Etkileşimi
  • Anonim Şirketlerin Kuruluş Sonrası Halka Açık Hale Gelmesi
  • Borsa Şirketlerinde Genel Kurul
  • İmtiyazlı Paylar
  • Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap ve Rehin Olarak Kabul Etmesi
  • Menkul Kıymetler
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Halihazırdaki Şirket Sözleşmelerine Etkisi

Eğitimci

Doç. Dr. Mustafa İsmail Kaya
Gazi Üniversitesi

Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi
mikaya@gazi.edu.tr

1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamladıktan sonra Ocak 1996 da 1416 s. Kanun uyarınca MEB tarafından master ve doktora yapmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti’ne gönderildi. 2002-2003 tarihleri arasında Almanya / Rottweil’deki uluslararası bir avukatlık şirketi olan Haischer & GbR’de, uygulamayı daha yakından görebilmek amacıyla, bir yıllık avukatlık stajı yaptı ve bu dönemde özellikle Şirketler Hukuku ile ilgili davalar üzerinde çalıştı.

Niğde Üniversitesi bünyesindeki diğer görevlerini müteakiben Mart 2004 tarihinde aynı üniversitenin İİBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD yardımcı doçent kadrosuna atandı. Haziran 2008-Ekim2008 tarihleri arasında kazandığı DAAD bursuyla Almanya’da değişik üniversitelerde bilimsel araştırmalarda bulundu. Haziran 2008 tarihinde Gazi Üniversitesi TTEF Ticaret Hukuku Anabilim Dalındaki Yrd. Doç. kadrosuna atandı. Nisan 2010 tarihinde girdiği Doçentlik Sınavını kazanarak doçent unvanını kazandı. Yayınlanmış dört kitabı bulunan Sayın Kaya’nın son kitabı “Gerekçeli - Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu” 2011 yılında yayımlanmıştır.

Eğitim Bilgileri

Eğitimler:
Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (Kontenjanla sınırlıdır)

Sertifika:
Eğitim süresinin % 80 ve üzeri devam eden  katılımcılarımıza, “Katılım Belgesi“ verilmektedir.

Eğitim Fiyatı İçerisine:
Eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

Son başvuru tarihi:
Eğitim tarihinden 2 (iki) gün öncedir.

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center)
GMD Global Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. CGS Center’ın bir kuruluşudur

Adres: Bağlıca Mah. Bağlıca Bulvarı No:93 Etimesgut-ANKARA
E-posta: info@cgscenter.org
Telefon: +90 - 312 - 220 22 20
Faks: +90 - 312 - 220 35 34

Genel Bilgi

Ücret:  475,00 TL + KDV (%18) Grup İndirimi (3 Kişi ve Üzeri): 425,00 TL + KDV (%18)

Eğitimin İçeriği

 • Tüzel kişilik kavramı
 • Şirket adına yapılan sözleşmelerin geçerli olmasının şartları
 • Şirketlerde yönetim yetkisi
 • Anonim şirketlerin yönetimi ve temsili
 • Limited şirketlerin yönetimi ve temsili
 • Yönetim ve temsil yetkisinin devri
 • Devredilemez görev ve yetkiler
 • Yönetim yetkisine sahip olanların sorumluluğu
 • Sorumluluğun şartları
 • Kimler hangi davranışlarından dolayı sorumlu
 • Kime karşı sorumlu
 • İspat yükü kimin üzerinde
 • Sorumluluğun sona ermesi
 • Şirket organları arasında işlevlerin ayrılığı prensibi
 • Genel kurul ve yönetim kurulu arasındaki ilişkiler
 • Genel kurulun görev ve yetkileri
 • Esas sözleşmenin değiştirilmesi
 • Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, ibrası ve mali haklarının belirlenmesi
 • Dağıtılacak kâra karar verilmesi
 • Şirketin feshine karar verilmesi
 • Genel kurul kararlarının hükümsüzlüğü
 • Şirket ortaklarının hakları ve borçları
  Hakları
 •  Kar payı alma hakkı
 • Hazırlık dönemi faizi alma hakk
 • Bedelsiz pay alma hakkı
 • Rüçhan hakkı
 • Genel kurula katılma, genel kurulu toplantıya çağırma, genel kurulda temsil ettirme hakkı
 • Oy hakkı
 • Bilgi alma hakkı
 • İptal davası açma hakkı

Borçları

 • Sermaye koyma borcu
 • İkincil yükümlülükler
 • Menkul kıymetler, pay senetleri, intifa senetleri ve devirler

Doç. Dr. Mustafa İsmail Kaya
Gazi Üniversitesi

Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi
mikaya@gazi.edu.tr

1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamladıktan sonra Ocak 1996 da 1416 s. Kanun uyarınca MEB tarafından master ve doktora yapmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti’ne gönderildi. 2002-2003 tarihleri arasında Almanya / Rottweil’deki uluslararası bir avukatlık şirketi olan Haischer & GbR’de, uygulamayı daha yakından görebilmek amacıyla, bir yıllık avukatlık stajı yaptı ve bu dönemde özellikle Şirketler Hukuku ile ilgili davalar üzerinde çalıştı.

Niğde Üniversitesi bünyesindeki diğer görevlerini müteakiben Mart 2004 tarihinde aynı üniversitenin İİBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD yardımcı doçent kadrosuna atandı. Haziran 2008-Ekim2008 tarihleri arasında kazandığı DAAD bursuyla Almanya’da değişik üniversitelerde bilimsel araştırmalarda bulundu. Haziran 2008 tarihinde Gazi Üniversitesi TTEF Ticaret Hukuku Anabilim Dalındaki Yrd. Doç. kadrosuna atandı. Nisan 2010 tarihinde girdiği Doçentlik Sınavını kazanarak doçent unvanını kazandı. Yayınlanmış dört kitabı bulunan Sayın Kaya’nın son kitabı “Gerekçeli - Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu” 2011 yılında yayımlanmıştır.

Eğitimler:
Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (Kontenjanla sınırlıdır)

Sertifika:
Eğitim süresinin % 80 ve üzeri devam eden  katılımcılarımıza, “Katılım Belgesi“ verilmektedir.

Eğitim Fiyatı İçerisine:
Eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

Son başvuru tarihi:
Eğitim tarihinden 2 (iki) gün öncedir.

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center)
GMD Global Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. CGS Center’ın bir kuruluşudur

Adres: Bağlıca Mah. Bağlıca Bulvarı No:93 Etimesgut-ANKARA
E-posta: info@cgscenter.org
Telefon: +90 - 312 - 220 22 20
Faks: +90 - 312 - 220 35 34

Genel Bilgi

Ücret:  275,00 TL + KDV (%18) Grup İndirimi (3 Kişi ve Üzeri): 225,00 TL + KDV (%18)

Eğitimin Amacı

Borç ilişkileri hakkında merak edilenlerin ve sözleşmelerdeki hak iddia edilebilecek konular hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.

Eğitimin İçeriği

 • Borçların doğuş sebepleri,
 • Sözleşme
 • Haksız fiil
 • Sebepsiz zenginleşme
 • Borcun yerine getirilmemesinin sonuçları,
 • Alacaklının kusurlu davranışı
 • Borçlunun kusurlu davranışı
 • Faiz, gecikme zammı, cezai şart kavramları
 • Zincirleme borçluluk
 • Zaman aşımı
 • Borcun sona ermesi
 • Alacağın bir başkasına devredilmesi
 • Borcun borçlu dışında birisi tarafından üstlenilmesi

Eğitimci

Serhad Şahin

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Şahin Hukuk Bürosu adı altında  serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Binlerce dosyada davacı veya davalı vekili, şikayetçi veya sanık vekili, alacaklı veya borçlu vekili olarak görev yaptı. Mesleki konularda makaleleri ve Türk Borçlar Kanunu El Kitabı isimli eseri yayınlandı.

2009 yılından beri Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta. Dernek bünyesinde kurulu olan OSİAD Hukuk Kurulu Başkanlığını ve OSİAD akademi kurulu üyeliğini yürütmekte. Bu görevlerim kapsamında İş kazalarının hukuki ve cezai sonuçları, İşverenin hukuki ve cezai sorumluluğu, Kefalet hukuku ve benzeri mesleki konularda eğitim verdi. Başkanı olduğum kurul tarafından OSİAD adına hazırlanan “Anayasa Taslağı” nı  dernek yönetim kurulu ile birlikte dönemin TBMM Başkanı Sn. Cemil ÇİÇEK’e sunduk ve konu ile ilgili bilgi verdi. Dernek yönetim kurulu ile birlikte 11. Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah GÜL tarafından tarafından kabul edildiğimizde  iş dünyasının hukuki sorunları ve çözüm yollarına  ilişkin önerilerimizi sundu.

Ankara Barosu’nda staj eğitimleri kapsamında, icra hukukunda haciz ve istihkak davaları eğitimlerini verdi.

Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu tarafından düzenlenen, Ölüm ve Bedensel zararlarda sorumluluk ve tazminat hesaplamaları konulu bilirkişilik eğitimlerine ,  vergi hukuku ileri eğitim programlarına  katıldı.

Ankara Barosu bünyesinde kurduğu Sağlık Hukuku Kurulu üyesi olarak tıp hukuku alanında faaliyetlere katıldı, Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenen çalıştayda Ankara Barosu’nu temsil etti, TBMM Sağlık, Çevre ve Aile komisyon başkanı Prof. Dr. Cevdet ERDÖL ile görüşüp konu ile ilgili sorunları ve önerilerimizi sundu. Yenidoğan (neonatoloji) Hemşireliği Derneği tarafından düzenlenen eğitim çalışmalarında  “Hekimlerin ve hemşirelerin hukuki ve cezai sorumluluğu”  konulu eğitimler verdi.

Arabuluculuk eğitimlerine ve sınavlarına katılarak “Arabulucu” olmaya hak kazandı.Halen Şahin Hukuk Bürosu’nda avukat olarak görev yapmaya devam ediyor.

Eğitimler:
Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (Kontenjanla sınırlıdır)

Sertifika:
Eğitim süresinin % 80 ve üzeri devam eden  katılımcılarımıza, “Katılım Belgesi“ verilmektedir.

Eğitim Fiyatı İçerisine:
Eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

Son başvuru tarihi:
Eğitim tarihinden 2 (iki) gün öncedir.

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center)
GMD Global Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. CGS Center’ın bir kuruluşudur

Adres: Bağlıca Mah. Bağlıca Bulvarı No:93 Etimesgut-ANKARA
E-posta: info@cgscenter.org
Telefon: +90 - 312 - 220 22 20


Parse error: syntax error, unexpected 'comment_form_defaults' (T_STRING), expecting ')' in /var/www/vhosts/cgscenterbussac.net/httpdocs/wp-content/themes/truemag/comments.php on line 42