ELTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güre ve Yönetim Kurulu Üyesi Kızı Bilge Güre  CGS Center’ın Sorularını Cevapladı

ELTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güre  ve Yönetim Kurulu Üyesi Kızı Bilge Güre CGS Center’ın Sorularını Cevapladı.

CGS Center: Bize biraz ailenizi ve başarılı bir aile işletmesi olarak grubunuzun gelişimini anlatır mısınız? Kızlarınız ile birlikte Eltaş A.Ş.’nin vizyon, misyon ve gelecek stratejilerini belirlerken nasıl bir yol izliyorsunuz veya izleyeceksiniz?

Ahmet Güre: 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesini mezun olmamı müteakiben ESAŞ Transformatör fabrikasında genç bir mühendis olarak iş hayatıma başladım. ESAŞ Transformatör Fabrika’sındaki yeni bir şeyler yapma arzusu, işle ilgili gördüklerim ve dinamizm beni çok etkiledi. Takibinde 1981 yılında ELTAŞ A.Ş.’yi kurdum. O yıllarda ülkemizde üretilmeyen bir malzemeyi, makineyi üretmek büyük heyecan, arzu ve kazançtı. Bu ithal ikamesi diğer bir ifade ile yerli üretme isteği bizi harekete geçiriyordu. Buradan hareketle Türkiye’de ilk defa yüksek vakum altında çalışan transformatör yağ filtreleme cihazlarını ve dielektrik test cihazlarını ürettim ki gerçekten bu başarılı bir iş oldu. Akabinde transformatör üretmek üzere AOSB’de arsa aldım ve üretimi başladık. Gelişimi soruyorsanız şirketimizin çalışma prensibi; kaliteli ürünler üretmek, müşteri isteklerini karşılamak, müşteri ürünlerden dolayı sıkıntı yaşıyorsa, hatayı en seri ve en iyi şekilde telafi etmektir ki bu da ELTAŞ A.Ş.’yi büyüttü. Yağlı dağıtım transformatörlerinin ardından yağlı güç transformatörleri ve kuru tip transformatörler üretildi. AOSB’deki iş yeri sayısı muhtelif alanlarda 4’e çıktı. ELTAŞ A.Ş. belirli bir ivmeyle, kararlılıkla, hızla büyüyor. Gelecek vizyonumuz, tüm üretim yerlerinin aynı veya en fazla iki çatı altında  birleştirerek bir üretim kompleksi oluşturmak ve bugüne kadar üretilmeyen yüksek gerilimli güç transformatörlerini de üretmektir.                                           Gelecekteki hedefimizi gerçekleştirmedeki katkının önemli bir kısmını kızlarımın yapacağını öngörüyorum.

CGS Center: Şirketinizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve daha sağlam temellere oturtmak  amacıyla kurumsallaşma yolunda ne gibi adımlar attınız?

Ahmet Güre: Öncelikle şirket içi proses ve kuralları için 2 yıl süresince her bir seksiyonunun görev tanımı, departmanlar arası çalışma biçiminin tanımlanması gibi konularda bir danışmanlık şirketi ile çalışıldı. Akabinde yine şirketin mevcut yapısı ve mali konuları, gelecek stratejileri ne olacağı konusunda danışmanlık şirketi ile çalışılmasına karar verildi. Bu konuda CGS şirketinin uzmanlığı altında şirket mali yapısı ve bahsi geçen konular irdelenmekte ve strateji belirleme çalışmaları devam etmektedir.

CGS Center: ELTAŞ’ın önümüzdeki orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri nelerdir? Nasıl bir büyüme öngörüyorsunuz?

Ahmet Güre: Önümüzdeki 5 yıl içinde mutlak suretle üretim aralığımızda şu anda bulunmayan güç ve gerilimdeki transformatörleri üretmek ve bununla ilgili yapıyı oluşturma hedefimiz vardır.Yakın vadede ise transformatör üretim sektöründeki standart üretimin dışındaki tüm ürünleri de yüksek otomasyon altında üretebilme hedefimizdir.  Diğer bir deyişle yapılanmanın ardından üretimin olabildiğince otomasyona dönüştürülmesi hedefimizdir.

Elektrik enerjisi tüketimi ve ihtiyacı gelecekte insan hayatının her safhasında ve her anında yer alacağından hareketle transformatöre olan talebin devam edeceğini öngörüyoruz. Arada kesintiler ve dalgalanmalar olsa da bu talep sürekli olarak büyüyecektir. ELTAŞ A.Ş. mevcut günü ve zamanı talep artışını da göz önüne alarak tedbirleri alarak gereğini yapmaya muktedirdir.

CGS Center: Hedeflerinizi gerçekleştirmek için ileride yönetim kuruluna ailenin dışından bağımsız bir üye almayı düşünür müsünüz?

Bilge Güre: Evet kesinlikle düşünüyoruz.  Etkin yönetim kurulu kurmak babam ile hedeflerimiz arasında.  Bugün ki ölçeğimiz de 7-8 kişilik bir yönetim kurulunun yeterli olacağını düşünüyoruz. İlk etapta sektör  tecrübeli ve/veya  finans kökenli vizyoner  bağımsız yönetim kurulu üyelerini aramıza katmak isteriz.      

CGS Center: İş hayatında işleri devralan ikinci kuşağın, işe yaklaşımlarında babalarıyla benzerlikler gösterdiği belirtilmektedir. Babanızın yönetim tarzına kıyasla siz neleri farklı yapıyorsunuz?

Bilge Güre : İş disiplini ve tasarım – üretim konularına bakış  açısından çok benzerliklerimiz var. Bende sürekli analiz yaparak  neden, nasıl sorularını soruyorum.  Farklılıklarımız  babam bu sorular ile hep kendi uğraşmış ve kendi cevaplarını bulmuş, ben  ekipteki ilgili kişileri  işin içine katarak onlara da soruyorum,  katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışım var,    birinci  kuşağın endişesi her kafadan bir ses çıkar, sonuca varılmaz, kontrol kaybolur. Öyle olmak zorunda değil, değişimin bu kadar hızlı yaşandığı bir çağda  farklı fikirler duymaya bizim kuşak daha yatkın sanırım , sonuçta kararı lider verir ama tartarak, sentezleyerek  daha tabana yayılan bir sonuç çıkıyor.

Bir de şirketlerin evreleri ile bağlantılı kuşak misyonları var, birinci kuşak üretmek, daha çok üretmek amacı güdüyor,  benim kuşağım artık hali hazırda belli bir üretim kültürü oluşmuş ürünü  daha çok pazarlamaya (marketing) ve satmaya odaklanıyor.

Ben bu dönemde marketing çalışmalarına; markalaşma  ve pazar segmentlerine göre  konumlanmaya önem veriyorum.  Sistemin yanında insan kaynaklarına yatırım yapmanın önemine inanıyorum. Finans çevrelerindeki gelişmeleri takip etmek, daha çok hayatın içinde olmaya çalışıyorum.  Hem müşterilerimizi, hem de çalışanlarımıza Eltaş’ı anlatmak , benimsetmek için çalışmalar yapıyorum. Kurumsallaşma ve kurumsal yönetim ilkelerini izliyorum. Yetkilendirme ve delege etmeye önem veriyorum. Bence bugun ki gelinen büyüklüklerde ancak bu şekilde başarı sürdürülebilir. 

ELTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güre ve Yönetim Kurulu Üyesi Kızı Bilge Güre CGS Center’ın Sorularını Cevapladı

| Blog | 0 Comments
About The Author
-

Parse error: syntax error, unexpected 'comment_form_defaults' (T_STRING), expecting ')' in /var/www/vhosts/cgscenterbussac.net/httpdocs/wp-content/themes/truemag/comments.php on line 42