CGS Online

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı
Adı : GMD Global Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.
Adresi: Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı 1067. Sokak Yalınkılıç Sitesi No: 93 B-2 Blok, 06790 Etimesgut/Ankara
Telefon: 0 (312) 220 22 20
Email : info@cgscenter.org

1.2. Alıcı

Adı – Soyadı / TC.No
Adresi
Telefon
E-mail
Madde 2- Konu
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://cgscenterbussac.net/ internet sitesinden elektronik ortamda siparişini ( e-ticaret) yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
GMD Global Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. , 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN HİZMETE VELİ VEYA VASİLERİNİN İZNİNİ ALMAKSIZIN BİLGİ SUNMALARI VE/VEYA KATILMALARINDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri
Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.
SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan Ürün /Ürünler
Adı , kodu : ; … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
E-posta Adresi:
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler
Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir.
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler http://cgscenterbussac.net/’den alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından GMD Global Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
5.3. http://cgscenterbussac.net/ kredi kartı (Visa, MasterCard , vs.) ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır.
Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
6.3. Alıcı, http://cgscenterbussac.net/ internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu http://cgscenterbussac.net/ ‘deki Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Sözleşmesi’ni okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü
Sipariş:
Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır.
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır.
İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir ürün gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda; bir kereye mahsus olmak koşuluyla yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün tedarik edilmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.
Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
Ödeme:
http://cgscenterbussac.net/’de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanarak ödeme işlemini gerçekleştirebilir. Bu bağlamda, Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz ve ödeme aşamasında İyzico ödeme platformuna yönlendirilir.
Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı tarafından Alıcı’nın hesabından kaldırılır.
Madde 8- Ürün Teslimat Prosedürü:
Sipariş onayı ile birlikte ürün/ürünler alıcının http://cgscenterbussac.net/ internet sitesindeki açmış olduğu hesabına tanımlanacaktır.
Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü
Ürün İade:
İnternette yapılan tüm alışverişler “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esas Hakları Yönetmelik” ile düzenlenmektedir. Bu yönetmelik ile tüketicilerin “Cayma Hakkı” da kurallara bağlanmıştır. http://cgscenterbussac.net/’de satılan her eğitim, anında izlenmeye başlanılabilen bir video hizmetidir. “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esas Hakları Yönetmelik’e göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle GMD Global Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti’nde hiçbir koşul altında ücret iadesi yapılmamaktadır.

Madde 10-Garanti
Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 11- Gizlilik
Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı işlemlerinde GMD Global Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. İyzico ile çalışmaktadır. İyzico, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.
Madde 12 – Fikri Haklar
http://cgscenterbussac.net/ sitesinin tasarımını oluşturan materyaller, teknolojiler ve verdiği hizmetlerde sunduğu bilgiler ve bunların kullanımı, referans verilmesi, alıntı yapılması ve üzerinde değişiklik yapılarak kullanılması ile ilgili lisans ve telif hakları GMD Global Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti’ne aittir. Hiçbir organizasyon ya da kişi, iş bu sitede kullanılmış, sunulmuş veya kullanılan, sunulan parçaları, videoları, tasarımları, yazılımları, kaynak kodlarını ve benzer fikri hakları tescil edilmiş olsun olmasın GMD Global Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti’nin yazılı izin alınmadığı müddetçe dağıtamaz, kiralayamaz, çoğaltamaz; alt lisans kullandıramaz, değiştiremez ticari ya da ticari olmayan amaçlarla kullanamaz. Alıcı, sınai, teknik, ticari, işletme, yönetim ve organize karakterli, gizli veya gizli olmayan her türlü yazılı veya elektronik formattaki bilgi ve tecrübenin, araştırma ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü buluş ve tasarımın malikinin GMD Global Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti ve eğitmenler olduğunu peşinen kabul eder.
Web portalında bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Web portalının bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. İş bu sözleşmede izin verilen haller dışında yazılımın ya da hizmetin herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi zararın tazmini dahil olmak üzere üyenin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektirebilir.
Alıcı, web portalı ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile GMD Global Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Alıcıya aittir.
Madde 13 – Kanıt Sözleşmesi
Taraflar aralarında yanıtla şeklinde gerçekleşene e-posta yazışmalarının işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda geçerli, bağlayıcı ve kesin kanıt olacağını kabul etmiştir.
Madde 14- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…