CGS Online

Gizlilik İlkeleri

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
a) http://cgscenterbussac.net/ internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ankara adresinde mukim GMD Global Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan “CGS Center” veya “CGS Center BussAc” olarak anılacaktır.)
b) http://cgscenterbussac.net/ internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu CGS Center BussAc’ın sahip olduğu internet sitesi http://cgscenterbussac.net/‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, http://cgscenterbussac.net/ internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, CGS Center BussAc’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, http://cgscenterbussac.net/’e giriş için kendi belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından CGS Center BussAc’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, CGS Center BussAc’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye http://cgscenterbussac.net/ internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, http://cgscenterbussac.net/ internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. http://cgscenterbussac.net/ internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin CGS Center BussAc’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. CGS Center BussAc’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. CGS Center BussAc, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, http://cgscenterbussac.net/ internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden CGS Center BussAc’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, CGS Center BussAc’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, CGS Center BussAc’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. CGS Center BussAc’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, CGS Center BussAc’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. http://cgscenterbussac.net/ internet sitesi yazılım ve tasarımı CGS Center BussAc mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. http://cgscenterbussac.net/ web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye CGS Center BussAc web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.12. CGS Center BussAc sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya http://cgscenterbussac.net/ web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.13. CGS Center BussAc, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.14. Taraflar, CGS Center BussAc’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
4. Gizlilik
4.1. CGS Center BussAc tarafından http://cgscenterbussac.net/ internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
4.2. CGS Center BussAc, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya CGS Center BussAc’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) CGS Center BussAc ve http://cgscenterbussac.net/ web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
4.3. Aşağıdaki bilgiler gizli bilgi kapsamında değildir:
•Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler,
•Zaten kamunun bilgisinde olan veya tarafların bu Gizlilik Politikası’nı ihlal etmesi dışında başka bir yolla kamunun bilgisine giren bilgiler,
•CGS Center BussAc’ın Kullanıcı dışında bir kaynaktan edindiği ve Kullanıcı’ya karşı gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin edindiği bilgiler,
•Kullanıcı’nın yazılı onayı ile kamuya açıklanmasına izin verdiği bilgiler.
•CGS Center BussAc’ın direktörleri, yöneticileri, işçileri, çalışanları, iştirakleri, acenteleri, taşeronları, müdürleri ya da lisans verenlerinin menfaatini gerektiren durumlarda açıklanması gereken bilgiler.
4.3. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz ve ödeme aşamasında İyzico ödeme platformuna yönlendirilir.
4.4. CGS Center BussAc iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine standart ürün teslim, bilgilendirme ve kampanya mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

5. Çerezler
Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza kopyalanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermezler. http://cgscenterbussac.net/ web sitesinde kullanılan çerezler kişisel bilgileri almaz. Prensip olarak çerezler sadece oturum boyunca isim içermeyen bilgilerin ve istatistiksel bilgilerin değerlendirilmesi ve kullanım kolaylığı sağlanması amacıyla kullanılır. Çerezler web sitesinin belirli bölümlerinde bazen ek işlemler için kullanılabilir ve üye bu bölümlere giriş yaptığında konu hakkında bilgilendirilir. Birçok tarayıcı otomatik olarak çerezleri kabul eder ancak üye tarayıcısındaki ayarları kullanarak istediği zaman çerezleri devre dışı bırakabilir.
6. Diğer İnternet Sitesi Bağlantıları
6.1. CGS Center BussAc üzerinden diğer internet sitelerine bağlantı gerçekleştirilmesi mümkündür. Diğer internet sitelerine verilen bağlantıların kullanılmasıyla alınan riskler üyelere aittir. Bu bağlantıların yönlendirildiği alandaki bilgilerin doğruluğu, sitelerde verilen bağlantıların nitelikleri CGS Center BussAc tarafından araştırılıp, doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bir yargıda bulunulmamıştır.
6.2. CGS Center BussAc kullanıcılarına diğer internet sitesi bağlantılarının gizlilik politikası sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.
7. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya CGS Center BussAc tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. CGS Center BussAc, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
8. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.