Mazzucata, ‘’Devlet derken farklı kamu kuruluşlarından oluşan ademi merkeziyetçi bir ağdan söz ettiğini belirtiyor. Bu kurumlar, misyon odaklı şekilde problemleri çözmeye ve risk alma ya yöneldiğinde, inovasyon motoru haline gelebilir’’ diyor. Mazzucato’nun misyon kavramı, bu anlayışı somut projelere dönüştürüyor. Bu somut projelere plastikten arındırılmış denizler; 2030 yılı itibari ile 100 karbonsuz kent; demansın %50 oranında […]

Read more

Eski alışkanlıklardan kurtulmak kolay değildir. Ancak, değişimin hayatın her anını etkilediği günümüzde iş hayatı da daha dinamik bir boyut kazanmaya başlamıştır. Bu durum çalışma şartlarını ve çalışanı da doğrudan etkilemektedir. Bir şirket sahibinin “Çalışanın iş süresince ne yaptığını nasıl ölçeceğim?” sorusuna verilecek cevap aslında tek değildir. Hedeflerle yönetim, günümüz iş dünyasında en gözde yaklaşım olsa […]

Read more

2050 yılında sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için dünya devletleri, şirketleri ve milletleri yarışıyor. Bu noktada her sivil toplum kuruluşu Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından (SDG 17) en az birini misyon kabul ederek ‘sürdürülebilir yaşam’ kültürü tasarlayabilir. Türk gençlerine kendi okullarında Greta Thunberg olmalarını öneriyorum. Leonardo Dicaprio’nun tufandan önce belgeselini izlediniz mi? EKOIQ dergisini okudunuz mu? […]

Read more

Amerika’da yaşayan bir kişinin bankasına hitaben yazmış olduğu bir mektup; Sayın banka yetkilisi, Ben 86 yaşında, bankanızda hesabı bulunan bir müşterinizim. Geçen gün, tesisatçıma 100 dolarlık bir çek yazdım. Tesisatçım bu çeki 3 nanosaniyede Bankanıza iletmiş olmalı ki, bankanızda değerlendirdiğim fonlarımı bozduramadan hesabımdan karşılığı alınmış. Hesabımda o an için para bulunmadığından 30 $ faiz ve […]

Read more

Av. Erhan Günay Muris muvazaasında miras bırakan, gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazı devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için asıl amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir. Tüm mirasçılar, dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğinin tespitini […]

Read more

İyi hazırlanmış bir İş Planı’nın unsurları nedir? William A. Salhman 1997 tarihli Harward Business Review makalesinde bu unsurların sayısını dörde indirmiştir. Bunlar: İnsanlar, Fırsatlar, Bağlam (İngilizce Context karşılığı olarak.), Risk ve Ödüller.                                Ama biz en baştan başlayalım: 1. Kapak Evet, […]

Read more

1.Pazarlama Profesörü olarak yakın zamanda “Gelecek Geldi” isimli bir kitap yazdınız. Bize biraz kendinizden ve bu kitaptan kısaca bahseder misiniz? Ankara Tevfik Fikret Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü ile Başkent Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını bitirdikten sonra, İşletme Doktoru ünvanını aldım. 2018 yılından itibaren Başkent Üni­versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde […]

Read more

Kısa Bir Kılavuz   İş Planı adı altında, genellikle üretim maliyetlerini ve satış gelirlerinin yıllar bazında detaylandırıldığı ve kârlılığın hesaplandığı Excel tabloları ile karşılaşmaktayım. Önce iyi haberi vereyim: Bu excel tabloları kesinlikle hazırlanmalı. Sonra da kötü haber: Ne yazık ki, ne kadar kapsamlı ve detaylı hazırlanırsa hazırlansın, excel tablosu demek İş Planı demek değil. Aslına […]

Read more

Peter Drucker 1950 yılında babasıyla birlikte ünlü iktisatçı Joseph Schumpeter’i ziyarete gider. Babası Avusturya Maliye Bakanlığında memurken, zaman zaman üniversitede iktisat dersleri vermektedir ve J.S. Onun öğrencisidir. Ziyaretlerinde babası; Ona, “Joseph, hala ne için hatırlanmak istediğin hakkında konuşuyor musun? diye sorar: O bir kahkaha patlatır. Zira J.S otuz yaşlarındayken ve iki büyük iktisat kitabı yayımlamışken, […]

Read more

Mahkum ikilemi, sosyal bilimlerin en çok tanınan strateji oyunudur. İlk olarak 1950 yılında RAND çalışanları Merrill Flood ve Melvin Dresher tarafından şekillendirilmiştir. Ardından Albert William Tuckermodele hapis cezası sonucunu eklemiş ve tutsak ikilemi olarak adlandırmıştır. Klasik şekli ile tutsak ikilemi senaryosu aşağıdaki gibidir: İki zanlı bir soruşturma kapsamında polis tarafından göz altına alınmıştır. Polis elinde […]

Read more

2020’yi ardımızda bırakırken, sanırım, 7’sinden 70’şine hepimizin beyninde nakşeden 3 kelime, “maske, mesafe ve hijyen” oldu. Bütün dünya 2021 için tek bir hayale kitlendi, o da mucizevi beklentiler içine girdiğimiz “aşı” oldu. İnsanoğlu asırlar boyu hep böyle olmuş, çareyi kendi içinde aramak yerine, dışarıdan destek beklemiş. Ülkeler de öyle, şirketler de… Son dönemde okuduğum en […]

Read more

Şirketin büyüklüğü ve çalışanların sayısı, şirketlerde genelde birbiri ile paralellik göstermektedir. Her şirkette işletme nosyonuna ilişkin işler için bir çalışan bulunmasa da, bu görev farklı çalışanların üstünde dağınık şekilde yürütülmektedir. Bu durum daha çok idari görevler için geçerli olsa da üretimde de benzer durumlar görülmektedir. Şirket faaliyete başladığında ilk yapılanan bölüm üretimdir; çünkü para kazanmak […]

Read more

Gelecek nesillere devir süreçlerinde doğru liderin belirlenmesi ve hazırlanması gerekir.Doğru bir lider; Ailenin içinde bulunduğu işi bilen ve seven kişidir. İşle ilgili eğitimi ve deneyiminin olması önemlidir. Yeni seçilen lider kendi zayıf ve güçlü yanlarını iyi bilmeli ve kendini bu yönde geliştirmeli ve/veya destek almalıdır. Şirkette lider olmayı kendisi de istemelidir. Yeni seçilen liderin, sadece […]

Read more

İşletmeler sürekli hem içeriden hem de dışarıdan farklı farklı pek çok alanda bilgiye maruz kalır. Bilginin üretilmesi de teknolojinin ve internetingelişimi ile birlikte son derece hızlıdır. İşletmeler tüm operasyonlarında mutlaka bir bilgi üretir. Örneğin, ERP’nin entegre olduğu bir işletmede herhangi bir konu da satın alma talebioluşturulduğunda “SAT (satınalma talebi)” açılmaktadır. Bu talebin ilgili amir tarafından […]

Read more

Günümüzde rekabetin yoğun yaşandığı iş dünyasında, teknolojinin gücünü arkasına alarak, bilgiye en doğru şekilde ulaşanlar, rekabette öne çıkanlardır. Teknolojinin sürekli gelişip değişmesi ve rekabet koşullarının sertleşmesi, şirketleri, üretim sistemlerini daha etkin, daha verimli, dolayısıyla daha düşük maliyetle yapılanmaya zorlamaktadır. Bu noktada, kaynak planlamasını ve buna bağlı bilişim altyapısını en doğru şekilde oturtan, özellikle küçük ve […]

Read more

Değişime hem istekli olunması hem de değişimin doğru yönetilmesi gerekir. Aile şirketlerinde, aile üyelerini bir arada tutan en önemli bağlardan bir tanesi şüphesiz aile değerleridir. Aile değerlerinin gelecek nesillere aktarılması bu açıdan çok önemlidir. Özellikle kurucular zamanında aile daha çok ön planda iken, kardeşler ve kuzenler ortaklığına geçildiğinde her bir çekirdek ailenin, kendi fertleri daha […]

Read more

Etkili biri olabilmenin yolu, etkin bir yönetici olabilmekten geçer.  Bunun koşullarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz; Bilgiye hakim olmanız ve gücünüzü kendinizden almanız gerekir. Doğru ve akıllı çalışma ile çabalarınızı bir değere dönüştürmelisiniz. Güçlü yönlerinize odaklanıp, zayıf yönleriniz için zaman harcamak yerine destek almanız daha doğru olacaktır. Önemli ve öncelikli konuları birbirinden ayırt etmeli, iyi zaman yönetimi […]

Read more

Corona virüsü hiç beklenmedik bir anda tüm yaşantımızı altüst etti. Önce can derdine düştük, kendimizi korumaya aldık, ardından yaşam biçimimiz değişti, sokağa çıkamaz, yurt içinde ve yurt dışında seyahat  edemez olduk. Fabrikalar nerede ise kapanma noktasına geldi, üretim durdu, birçok kişi işinden oldu. Günler, haftalar birbirini kovaladı, yeni yeni bundan sonra ne olacak sorusunu sormaya […]

Read more

Aile şirketlerinde, ailenin kurumsallaşması ile şirketin kurumsallaşması bir elmanın iki yarısı gibidir. Birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı düşünülemez. Aile duygusal ilişkilerin hakim olduğu bir birlikteliktir. İşletme ise mantık ve kuralların hakim olduğu bir sosyal kurumdur. Ailenin varlığının, yapısının tamamen gözardı edildiği bir işletme olabilir mi? Veyahutta, sadece ailenin beklentileri, yetkinlikleri ve anlayışı üzerine dayalı bir […]

Read more

CRM, MRP, Endüstri 4.0 ERP Sistemleri işletmenin pek çok süreci ile entegre olarak hareket etmektedir. Bunlar: tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi, üretim yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, finansal muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, insan kaynakları yönetimi vb. Bu süreçlerin ERP ile birlikte işletme içerisine yerleştirilmesi ile operasyonlarda iyileştirmeler sağlanmaktadır. Bu iyileştirmeler şirket içerisinde bazı standartların yerleştirilmesi […]

Read more

Çalışma’nın ve “çalışkan” olmanın tanımı evrensel gibi görünse de, gerçekte oldukça farklıdır. Kimi çalışanlar kendilerini geliştirip, hedeflerine ulaşmakiçin çaba sarfederken; kimi çalışan yalnızca kendisine söylenen kadar iş yapar. Ancak her ikisi de çok çalıştığını söyleyebilir. Burada önemli olanhevesin ve kendini geliştirme çabasının şirket içinde vücut bulmasını sağlamaktır.Bir şirkette ortalama çalışma sürelerinin giderek düştüğü günümüzde, iyi […]

Read more

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyumlu Musunuz? 1)Kişisel veri nedir? Kişisel verilerin korunması ile ilgili hayatımıza dahil olmuş birçok kavram bulunuyor, bunlar hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ise bu veriler üzerinde yapılan […]

Read more

Strateji Niçin Ne Zaman Nasıl? Stratejisi olmayan işletmeler dümeni olmayan gemiye benzer…” –Joel Ross and Michael Kami Strateji, yönetim kurulu tarafından oluşturulan ve herhangi bir zaman ve çevre içinde örgütlerin varlıklarını sürdürebilmelerini sağlayacak planların geliştirilmesi ve yönlerinin belirlenmesidir. Yönetimin “oyun planı”; • Müşteriyi etkilemek ve memnun etmek, • Pazardaki konumu belirlemek, • Başarılı rekabet, • […]

Read more

Algoritmik Düşünme Becerisi ve Günlük Yaşam İstanbul’da bir ev aradığınızı hayal edin, ya da bir ofis. Finans merkezinde. Giderek kalabalıklaşan ve yoğunlaşan kent merkezi dünyanın en pahalı emlak fiyatlarına sahip olabilir. İyi bir daireyi bulmada pek çok kişiyle de yarışabilirsiniz. Uygun evler dakikalar içinde ev sahibine en yüksek depozitoyu verenler tarafından kapılıyordur, büyük bir olasılıkla. […]

Read more

ODTÜ Yayıncılık – METU Press ODTÜ Yayıncılık (ya da bir diğer adıyla METU Press), Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ilkelerine, itibarına ve kalitesine yaraşır yayınlar üreterek toplumsal gelişim sürecine katkıda bulunmak amacı ile ODTÜ Geliştirme Vakfı bünyesinde 1996 yılında kurulmuştur. ODTÜ Yayıncılık’ın hedefleri arasında; akademik bilgiyi herkesin zevkle okuyabileceği yayınlar haline getirmek, akademik çalışmaları yayınlamaya hız […]

Read more

Dietz & Watson, şarküteri ürünleri konusunda muhtemelen en iyi bilinen dördüncü nesil aile şirketidir. Şirket kısa süre önce, şarküteriden atıştırmalıklar ve sandviç ürünlerine doğru bir geçiş yaptı. Lauren Eni, Dietz & Watson’da değişim yarattı. Büyük büyükbabası tarafından kurulan şirket, kendi bünyesinde bir pazarlama departmanına sahip değildi, ulusal rekla yapmıyordu ve işe girdiğinde sosyal medyada pek […]

Read more

Şirket Anayasası’nda İmtiyaz Mülkiyet, kişilerin sahip olduğu mal varlıklarının belirli bir düzen içerisinde, hukuksal olarak kendi iradesi kapsamında kullanma, yararlanma ya da tasarruf etme yetkisidir. Her türlü “taşınır” veya “taşınmaz” mal üzerinde bir mülkiyet hakkı bulunur. Bu sebeple, kişilerin sahip olduğu şirketlerinüzerinde de mülkiyet hakkı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.Kişiler, şirketler üzerinde sahip olduğu mülkiyet haklarını […]

Read more

Yapay zekanın uzun süredir gündemde olmasının en büyük nedeni, gelecekte hayatımızın her alanında yer alacak olmasıdır. Günümüzde birçok şirket ve kişi tarafından yardımcı veya farklı amaçlarla kullanılmaktadır. 2018 yılı boyunca şirketlerin pazarlamasında yeni değer katan ve kazanımları büyük oranda arttıran zeka teknolojileri, 2019 yılında da hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Dijital pazarda çok önemli […]

Read more

Teknokar 2004 yılında, savunma sanayisine hizmet vermek üzere iki mühendis kardeş Necla Yılmaz ve Özkan Gümüş tarafından kurulmuştur. İlerleyen yıllarda kuzenleri Oktay Gümüş’ün de aralarına katılmasıyla yoluna devam eden Teknokar, savunma sanayi sektöründe %100 müşteri memnuniyeti mottosuyla askeri harnes üretimi yaparak emin adımlarla ilerlemiştir. Yerli ve milli teknolojiler geliştirerek, ülkemizin savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak […]

Read more

Peter Drucker der ki: “21. Yüzyılda yönetim sanatı emir ve komutanız altında olmayanları yönetebilmektir”. Gerçekten de, günümüz şirket yapılanmalarına ve iş modellerine baktığımız zaman, son derece doğru bir söylem olduğunu görüyoruz. Şirketler sadece gelişmiş ülkelerde değil, ülkemizde de giderek daha karmaşık yapılara sahip olmaya başladı. Büyük projeleri yürütebilmek için iş ortaklıkları kaçınılmaz hale geldi. Şirket sahipleri/yöneticileri, […]

Read more

Sanırım, Türkiye’de hemen hemen herkes 2018’in özellikle 2. yarısında hırpalandı, önce panik oldu, ne yapacağını şaşırdı (!) sular durulduktan sonra da, ne gibi önlemler alınması gerektiği konusuna kafa yorulmaya başlandı. Konumuz şirketler olunca elbette ekonomideki gelişmeleri gözardı etmek ve kaygılanmamak olanaksız. Ancak, biz makro ekonomik gelişmeleri iktisatçılara bırakıp, mikro düzlemde, mevcut gelişmeler açısından, şirketlerimiz ne […]

Read more

Kurumsal Koçluk Kurumsal Koçluk, kurumların potansiyellerini ve dinamikleri içerisinde var olan kaynaklarını ve geliştirilecek yönlerini tehditleri ve zayıf yönleri ile birlikte değerlendirme yolculuğudur. Değişim ve dönüşüm gelişimle başlar, kişilerin değerler dizisini gözden geçirmesi, farklı perspektiflerden bakması ve kurumsal gereksinimler doğrultusunda yapılandırması ve güncellenmesi başarı ve iş adaletini getirir. Hiyerarşik yapı içerisindeki birimler arası iletişim kurumun […]

Read more

Eğitim ve Öğretim Kurumlarının Profesyonel Yaşama Etkisi Haziran 2018 sayımızdaki “Eğitim ve Öğretim Kurumlarının Profesyonel Yaşama Etkisi” yazısının ikinci kısmını aşağıda bulabilirsiniz. Son olarak da, hadi hep birlikte “öğretmen” ifadesinden ne anladığımızı düşünelim. Sizce, bir okul yönetimi öğretmenden ne/neler beklemeli?.. Sizce, öğretmenin esas! görevi ne? Bilgi aktarımı yapan kişiler mi? Bir şeylerin doğru ya da […]

Read more

Günümüz profesyonel yaşamımızda, işletmelerdeki başarının sürdürülebilir olmasının kurumsal yapıdaki temellerin sağlam atılmış olmasıyla birebir bağlı olduğunu hepimiz de biliyoruz. Bir zamanlar sadece finansal göstergeler performans ölçütü olarak kabul edilmişse de, şimdilerde organizasyonel ve operasyonel kriterlerin de öne çıktığı, “insan” kavramının daha da önem kazandığı bir sürecegirmiş bulunuyoruz. Bir önceki yazımda nitelikli insan kaynağının çocukluk dönemimizdeki […]

Read more

Tarih boyunca insanoğlu yaptığı buluşlarla yaşamını kolaylaştırmaya çalıştı; bunda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Öyle olmasaydı bugün bu satırları yazmak için kil tablette çivi ile uğraşıyor olurdum. Ateşi bulan insan önce ısındı, yiyeceğini pişirdi, vahşi hayvanlardan korundu sonra makinelerinde kullandı. Tekerlekle birlikte hareket olanağı da arttı. Buluşların yapıcı etkisi kendisini hızla gösteriyordu… Değişim başlamıştı. Yapıcı olması […]

Read more

Altyapı, kurulan hayalin fizibilitesi olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile “Hayalini kurduğum iş yapılabilir mi?” sorusuna cevap verir. Yeni bir yatırım kararı için, kapasite artışı için veya herhangi bir makine, tesis veya cihazın yenilenmesi amacıyla fizibilite çalışması yapılabilir. Fizibiliteyi hazırlayabilmemiz için öncelikle hayalini kurduğumuz olguyu ilk olarak tanımlamamız gerekir. Bu olguyu tanımlarken, piyasa şartları, hukuki, […]

Read more

Yaratıcı ol, potansiyelini ortaya çıkar; üret, yarat diyen sesler etrafımızda yükseldikçe bizlerde ne yapacağımızı şaşırdık. Biz kim miyiz? Senelerce ezber düzende okuyan, eğitilen, ne olacağını seçemeden sınava giren, aldığı puanlarla mesleği belirlenen, belki de (belki de değil çoğunlukla) hayallerini, çılgınlıklarını terk etmek zorunda kalan şimdilerde yetişkin olmuş 40’larını yaşayan bizleriz. Bir potansiyel ile doğuyoruz, çok […]

Read more

Hayat Boyu Öğrenmenin Toplumsal Yaşam Üzerindeki Etkileri Hayat boyu öğrenme ülkemizde günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız kavramlardan değildi fakat artık günümüz dünyasında ister istemez hayatımıza soktuğumuz ve pek çoğumuzun da onayını alan bir olguya dönüşmüştür. Peki, Nedir hayat boyu öğrenme?         ‘’Hayat boyu öğrenmenin başlangıcını 1919 yılında İngiltere’de silahlı kuvvetler ve kritik sanayilerde görev alan […]

Read more

Yetişkin eğitimi ülkemizde üzerinde çok durulmayan bir konu olsa da aslında içli dışlı olduğumuz bir konudur. Yetişkin eğitimi düşünüldüğünün aksine çocukların eğitimine oranla çok daha zor olabilir. Çocuklar şekil verilmeye hazır hamur gibidir. Çocukların belli başlı değerleri, benimsedikleri normları ya da kararlarını etkileyecek ağırlıkta deneyimleri olmadığından, çocuk eğitimi yetişkin eğitimine oranla daha pürüzsüz olabilir. Yetişkin […]

Read more

Kurumsal Yönetim: Gelişen Hedef Ve Artan Önemi 2000’li yıllardan itibaren bütün dünyada şirketlerin gündemine oturan kurumsal yönetim, yönetim kurulunun ve şirket üst yönetiminin, hissedar haklarını güvence altına alması, rekabetin güçlendirilmesi ve küresel piyasalarda sermayeye erişimde doğru stratejilerin uygulanmasıdır. Hakim ortaklar, küçük hissedarlar, çalışanlar ve diğer tüm paydaşların çıkarlarını buluşturur, gerekli kontrol ve dengeyi sağlar. Hissedar […]

Read more

Endüstri 4.0 ve Temel Bileşenleri Gelişen teknolojiler, değişen müşteri beklentileri ve rekabet koşulları ürün ve hizmet sağlayıcılarını her dönem farklı çözümler aramaya itmiştir. Buna en iyi örnek olarak Sanayi Devrimleri verilebilir. Sanayi devrimi olarak bilinen ilk endüstrileşme süreci 18. ve 19. yüzyıllar arası gerçekleşmiştir. Enerji kaynağı olarak kömür ve buharın kullanıldığı bu dönemde makine kullanımı […]

Read more

Yetki ve Sorumluluğun Bileşkesi İç Yönerge KOBİ’lerimiz gelişen ekonomi ve yeni nesillerle birlikte giderek daha nitelikli, daha proaktif hareket edebilen gençleri bünyelerinde barındırmaya başladı. Gençlere bakıldığında da büyük şirketlerle birlikte KOBİ olarak nitelendirdiğimiz şirketleri de tercih etmeye başladıklarını görüyoruz. Hatta ikinci kuşak aile üyeleri de artık kendi şirketlerini tercih etmeye başladı. Her kim olursa olsun […]

Read more

Büyüyen Aile Şirketlerinde Grup Yapılanma Modeli ve Önemi Son yıllarda, ülkemizde aile şirketlerinde ikinci veya üçüncü kuşaklara geçiş artmaya ve hız kazanmaya başladı. Aile şirketine gelen aile üyelerinin sayısındaki artış ile şirketin büyümesi konusu, bu konuda yapılanma arayışlarını ailelerin, dolayısıyla şirketlerin gündemine soktu. Bir yandan şirketlerin, artan aile üye sayısını kalkındıracak çapta finansal ve operasyonel […]

Read more

Patronu yönetmek makalesi yayınlandığı “Harvard Business Review” dergisinde “Klasikler son 50 yılın en iyi makaleleri” arasında gösterilmiştir. Yöneticiler ve çalışanlar için yol gösterici olacağını düşünerek, özet şeklinde sizlerle paylaşmak istedik. John P. Kotter, John J. Gabarro Patronu Yönetme “Patronu yönetme” ifadesi, pek çok kişi için kulağa alışılmadık veya şüpheli gelebilir. Pek çok organizasyona sirayet eden, yönetimin […]

Read more

Aile Şirketleri; Miras Hukuku ve Türk Ticaret Kanunu Perspektifiyle Konuya Bir Bakış Dünyada ve Türkiye’de ”aile şirketleri” kurumsal hayatta hiç de azımsanamayacak bir çoğunluktadır. Yapılan araştırmalara göre, aile şirketlerinin kuruluş nedenleri arasında; çocuklarına fırsat yaratmak, aile mirasını ölümsüzleştirmek, aileyi bir arada tutmak, finansal bağımsızlık ve varlık yaratmak, kendi emeklilik ve kişisel planları, liyakatli çalışanları korumak, […]

Read more

Yenileşim Yönetimi (innovation management), firmaların sahip olduğu ortalama sektörel teknoloji yapısını belirlediği gibi ülkenin uluslar arası rekabet gücünü belirleyen temel faktörlerden (inovasyon indeksi) biri haline gelir. Şirketlerin inovasyon stratejilerinin uluslararası piyasalara entegre olabilmesi, ülkelerin teknoloji ve yeni ürün geliştirebilme kapasitesine bağlıdır. Teknoloji ve patentli ürün geliştirmek, ülkenin kamu ve özel sektör—üniversiteler dahil- beyin sermayesinin niteliğine […]

Read more

Türkiye’de İnovasyon Son yıllarda ulusal ve uluslararası piyasalarda artan rekabet ortamı, şirketlerin ve ülkelerin bu ortama ayak uydurabilmek ve rekabet güçlerini artırmak adına ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmelerini ve geliştirmelerini gerektirmektedir. Şirketlerin ve ülkelerin uyguladıkları bu değiştirme ve yenileme işlemi “inovasyon” olarak adlandırılmaktadır. Yeni ya da geliştirilmiş bir ürünün, hizmetin ve üretim […]

Read more

Yönetim Raporlamasında Finansal Analizlerin Önemi Bundan önceki sayılarımızda, KOBİ’lerimizin yönetim raporlaması zafiyetine değinmiştik. Finansal analizler dediğimiz zaman, hepimizin aklına öncelikle kredi analizleri ile mali tablolar üzerinde yapılan analizler gelir. Mali tablolar üzerinde yapılan analizler de çoğunlukla oran analizini, karşılaştırmalı tablolar analizini, eğilim yüzdeleri gibi analizler kapsar. Ancak bu noktada durup, hemen sormamız gerekiyor, mali tablolarımız […]

Read more

Kurumsal Yönetim Anlayışı Çerçevesinde Muhasebe Günümüz iş dünyasında yaşanan hızlı ve köklü değişiklikler, hayatın her alanında ortaya çıkan sorunlar özellikle finansal alanda finansal bilgilerin güvenilirliklerini sıkıntılı hale getirmektedir. Krizler ile birlikte, finansal bilgiler doğrultusunda karar alan kurum ve kuruluşların güven sorunu, kurumsal yönetim kavramını hayatımıza sokmamıza neden oldu. Kurumsal yönetim anlayışı ile birlikte, özellikle yönetim […]

Read more

KOBİ’lerimizin Yönetim Raporlaması Zafiyeti Başkan Hemen hemen herkes kabul eder ki, bütün şirket sahipleri, kendi şirketlerini avucunun içi gibi iyi bilir. Patronun ayak izi, şirketin bütün süreçlerinde, bölümlerinde görülür hissedilir. Öyle ya, şirket daha küçük bir işletme iken muhasebe-finans da, üretim de  şirket sahibinin elinden geçmiştir. Satıcı da patrondur, üreten de, hesabı tutan da. Ancak, […]

Read more

Sürekli söylüyoruz, ekonomimizin temel direği KOBİ’lerimiz diye. Ayakta kalmaları gerekli, sürdürülebilirlikleri önemli… Ancak, diğer taraftan bilginin bu kadar önemli olduğu ve hızla değiştiği günümüzde, nedense KOBİ’lerimizde iyi üniversitelerimizden mezun nitelikli gençleri çalıştırma konusunda bir isteksizlik var. Burada birçok, kendince haklı gibi görünen, gerekçeler ileri sürülüyor. En çok ileri sürülenler arasında da bu gençlerin yüksek ücret […]

Read more

Arabuluculuk Müessesesi ve Önemi İdari yargı kararlarının yanı sıra dostane çözüm yöntemleri olarak adlandırılan tahkim ve arabuluculuk son yıllarda en yaygın kullanılan çözüm yöntemlerinden biridir.  Özellikle Anglo-Sakson hukuk sisteminde uzun zamandır uygulanan bu yöntemler, 1980’lerden beri Kıta Avrupası hukuk sistemine de dahil edilmiştir. Son yıllarda, Türkiye’de de tahkim ve arabuluculuk uygulamaları için kanun ve mevzuatlar […]

Read more

Yönetim Raporlama Örnekleri: Bütçe ve Nakit Akım Küreselleşme olgusu hayatımızın her alanında olduğu gibi işletmelerde de önemli değişikliklere sebep olmaktadır. Örneğin küreselleşme, işletmelerin çalışma ve etki alanlarını giderek genişletmiştir. Bu yüzden de işletmelerde hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonları daha da önemli hale gelmiştir. Yöneticiler de bu fonksiyonların etkinliğini ölçebilmeleri için […]

Read more

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç: Aile Şirketleri Açısından Önemi “Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.” Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan bu madde ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazancın […]

Read more

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Av. Dr. Mehmet Çağrı Bağatur Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yani anonim şirketin kanuni temsilcisi yönetim kuruludur. B. Yönetim Kurulu Kimlerden Oluşur? Yeni TTK’ya göre, anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunacaktır. […]

Read more

Hayatımızdaki Tarife Dışı Engeller Ekonomi sayfalarında sıkça görüyorsunuzdur, ancak bu tarife dışı engel denen kavram sadece ekonomi ve dış ticaret politikalarına özgü değil, hayatımızın her alanında olan ve aslında görünmez dolaylı engeller diyebileceğimiz bir kavram. Bazen bu görünmez engelleri biz kendi kendimize de yaratabiliyoruz.  Kültürel farklılıklar, kamu görevi yapanların vicdan-cep anlayışı, arkadaşlık ve akraba ilişkilerimiz, […]

Read more

Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Tebliğ’de Değişikliğe Gidildi Bağımsız Üyelere İlişkin Değişiklik  Kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ (Seri: IV No: 56)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ( Seri:IV, No: 57) ile  “ Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılma” kriterini, bağımsız üyelerden, en az yarısının sağlaması yeterli sayılmıştır. Bunun yanı sıra bağımsız yönetim kurulu üyesi […]

Read more

ELTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güre  ve Yönetim Kurulu Üyesi Kızı Bilge Güre CGS Center’ın Sorularını Cevapladı. CGS Center: Bize biraz ailenizi ve başarılı bir aile işletmesi olarak grubunuzun gelişimini anlatır mısınız? Kızlarınız ile birlikte Eltaş A.Ş.’nin vizyon, misyon ve gelecek stratejilerini belirlerken nasıl bir yol izliyorsunuz veya izleyeceksiniz? Ahmet Güre: 1975 yılında İstanbul […]

Read more

Günümüzde rekabetin yoğun yaşandığı iş dünyasında, teknolojinin gücünü arkasına alarak, bilgiye en doğru şekilde ulaşanlar, rekabette öne çıkanlardır. Teknolojinin sürekli gelişip değişmesi ve rekabet koşullarının sertleşmesi, şirketleri, üretim sistemlerini daha etkin, daha verimli, dolayısıyla daha düşük maliyetle yapılanmaya zorlamaktadır. Bu noktada, kaynak planlamasını ve buna bağlı bilişim altyapısını en doğru şekilde oturtan, özellikle küçük ve […]

Read more

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinin Önemi Şirketler, hedefledikleri büyüme oranlarına ulaşmalarını sağlayacak adımları atmak ve yeniden yapılanma faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurumsallaşma, kurumsal yönetim ilke ve uygulamalarına ağırlık vermelidirler. Bu sayede hedeflerine ulaşabilecek ve ulaştıkları büyüme oranlarını sürdürülebileceklerdir. Son  yıllarda Türkiye’de özellikle aile şirketlerinde, 3. kuşak yöneticilerin aktif hale gelmesi ile beraber kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaya yönelik […]

Read more

Şirket Değerlemesi Son yıllarda ekonomideki büyüme ve istikrar, şirketlerin de büyüme ve faaliyetlerini yayma konusundaki isteklerini artırdı. Dolayısıyla, Türkiye’de risk ya da girişim sermayesi olarak bilinen fonlar ülkemizdeki yatırım faaliyetlerine hız verdiler. Ancak, inceledikleri şirketlerin çok az bir kısmını yatırım yapmaya uygun buluyorlar ya da şirketlere biçtikleri değer teklifi beklenentilerin altında kalıyor. Peki şirketinizin değerini […]

Read more

Başlangıç Noktası: İnsan Her geçen gün yeni bir şirket doğuyor. Bunlardan kimi 5-10 yıl sonra kapanırken kimisi de bu süreyi 30-40 yıla kadar uzatıyor. Ancak yüzlü yaşlarını gören ve varlığını sürdürebilen şirket sayısı maalesef çok az. Peki her biri büyük umutlar ve hedeflerle ve özelliklede günümüzde son teknoloji donanımlarla kurulan ve faaliyetlerine hemen hemen eşit […]

Read more

Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkelerini yaklaşık yedi yıl sonra yeniden masaya yatırdı. Özellikle de profesyonel yönetim kurulu anlayışının önemli bir boyutu olan bağımsız yönetim kurulu üyeliğinde bir çok düzenleme getirdi. Bu düzenlemelere bültenimizin ilerleyen sayfalarında yer veriliyor. Hepimizin bildiği üzere 6102 sayılı yeni TTK  yönetim kurulu üyesi olma için pay sahibi olma şartını kaldırarak […]

Read more

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu son günlerde hareretle tartışılmaya ve itiraz sesleri yükselmeye başladı.  Eski alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Eski köye yeni adetler geliyor veya bazı kurallarımız vardı da biz görmezden duymazdan geliyorduk. Yeni Türk Ticaret Kanunu, şirketinize borçlanmazsınız diyor (Madde 395). Bundan neredeyse 25 yıl önce, özel sektörde ilk çalışmaya başladığımda, mali tablo, […]

Read more

            1970’li yılların sonunda giderek daha fazla sayıda ülke serbest ticaret rejimi ve serbest kur rejimine geçmesiyle, dış ticarette tarifeler ve tarife dışı engeller kaldırılmaya başladı. Bu ortamda 1980’li yıllardan itibaren sabit kur sisteminin ve korunmacı ekonomi ile belirlenen emtia fiyatlama sistemi terk edildi. Ülkelerin paralarının diğer ülkelerin paralarına göre değeri, artık dalgalı kur sistemine […]

Read more

Şeffaflık ve Muhasebe Standartları Arasındaki Etkileşim Toplumların genel tercihi şeffaflıktan yana olmakla birlikte şeffaflığın iktisadi rasyoneli de bulunmaktadır. Nitelikli, güvenilir ve doğru zamanlı bilginin sunulması hem kaynakların etkin dağılımını sağlamada hem de verimlilik ve büyüme üzerinde olumlu etki yaratmada önemli bir role sahiptir. Şeffaflık, ayrıca, yolsuzlukların önlenmesi ve kara para aklamasının önüne geçilmesi için de […]

Read more

              Telekomünikasyon A.Ş. İç Denetim Başkanı ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazif Burca iç denetim, kurumsallaşma ve Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdikleriyle ilgili olarak görüşlerini CGS Center ile paylaştı. CGS Center: Halka açık şirketlerin önemli yükümlülüklerinden biri denetimdir.  Siz, Türk Telekomünikasyon A.Ş. İç Denetim Başkanı olarak iç denetimde kritik başarı faktörlerini […]

Read more

1990’larda başlayan ve bu güne kadar artarak devam eden kadın girişimciliği faaliyetleri oldukça ilginç bir noktaya geldi. En son TOBB desteğinde Ticaret ve Sanayi Odaları kapsamında oluşturulan Kadın Girişimci Kurulları ile farklı bir kurumsal yapıya bürünen örgütlü kadın çalışmaları artmıştır. Buna rağmen, kadının girişimciliği önünde var olan engeller hala devam ediyor. Kadın girişimciliği derken konunun […]

Read more

Bugün iş dünyasında, Stephen R. Covey‘in kitabını okumamış olan hemen hemen yoktur. Yazarın başlıca kitaplarını Her Şeyi Değiştiren Tek Şey Güven, Güvenin Hızı, 8’inci Alışkanlık, Etkili Ailelerin 7 Alışkanlığı şeklinde saymak mümkündür. Kişisel, mesleki ve ailevi sorunların çözümünde ilke merkezliliği benimsemiş olan Stephen R. Covey, insanın onuruna yakışan, dürüst, uyumlu, huzurlu ve başarılı bir yaşam […]

Read more

Aile Şirketlerinde Servet Yönetimi Türkiye’de bulunan işletmelerin birçoğu aile işletmesidir.  Aile işletmelerinde, birinci kuşaktan sonra aktif görev almaya başlayan ikinci/üçüncü kuşak ile birlikte servet yönetimi konusunu daha önemli bir hale getirmektedir. Bunun sebebi, işletmelerin faaliyetleri ile paralel bir şekilde aile servetinin de artış göstermesidir. Kuşaklar arasında ortaya çıkabilecek görüş farklılıkları, aile içerisinde ciddi çatışmalara yola […]

Read more

Üçüncü Kuşağın Seyir Defterinden İş hayatında ilk günümdü. Fabrikaya gitmeyi hiç istemiyordum. Düşünsenize, yaz tatilindesiniz, liseye yeni geçmişsiniz ama sabahın 8’inde kendinizi fabrikanın önünde stajda buluyorsunuz. Bu çalışma kararını ilk öğrendiğimde şaka yaptıklarını sanmıştım. Zaman yaklaştıkça iş ciddileşti tabii. Ve o gün gelip çattığında, mutsuz bir şekilde arabaya binip fabrikaya gittim. İnanır mısınız yüzümde bir […]

Read more

İş Zekası (BI) Nedir? İş Zekâsı, iş amaçları için ham veriyi anlamlı ve kullanışlı bilgiye dönüştüren teorilerin, metodolojilerin, süreçlerin, mimarilerin ve teknolojilerin bir kümesidir. İş Zekası Uygulamaları bu temelde oluşturulan, bir işletmeye ait tüm verileri hangi veri kaynağı olursa olsun birleştirerek raporlama ve analiz olanağı sağlayan yazılımlardır. İş Zekası uygulamalarının amacı doğru bilgiyi, doğru zamanda, […]

Read more

Kariyerin İlk Adımları, Üniversite Öncesi Kendinizi Tanıyın Öğrencilik insan hayatının yaşarken kıymeti bilinmeyen en güzel ve verimli zamanlarıdır. İş hayatının öncesinde kazandığınız bilgi birikimi ve yetkinlikler hayatınızı şekillendirecek yapı taşları haline gelir. Neyi yapmayı sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi iyi tanımlayın. Çünkü günümüz iş yaşamında en eksik insanlar neler yapabileceğini bilemeyen insanlardır. Ancak, unutulmaması gereken en önemli […]

Read more