Bu videomuzu izleyerek; Kurumsal yönetimin tanımı Kurumsal yönetimin temel ilkeleri Kurumsal yönetimin önemi ve uygulanması hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz. CGS Center BussAc web sitesi: https://cgscenterbussac.net/ CGS Center Ana Sayfa: http://www.cgscenter.org/ Aylık Bülten: http://ailemvesirketim.net/

Read more

Satış Esnasında Yasaklar Satış Esnasında Kaçınılması Gereken İfadeler Etkin Olmayan Hizmete İlişkin Cümleler Diğer videolarımızı izlemek için cgscenterbussac.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Read more

Müşteri Kimdir? CGS Center BussAc web sitesi: https://cgscenterbussac.net/ CGS Center Ana Sayfa: http://www.cgscenter.org/ Ailem ve Şirketim Bülteni: http://ailemvesirketim.net/

Read more

Müşteri İlişkilerinde Dış Görünüş CGS Center BussAc web sitesi: https://cgscenterbussac.net/ CGS Center Ana Sayfa: http://www.cgscenter.org/ Ailem ve Şirketim Bülteni: http://ailemvesirketim.net/

Read more

Ailenin Kurumsallaşması CGS Center BussAc web sitesi: https://cgscenterbussac.net/ CGS Center Ana Sayfa: http://www.cgscenter.org/ Ailem ve Şirketim Bülteni: http://ailemvesirketim.net/

Read more

İyi Bir Lider Misiniz? İyi bir lider değerleri, davranış biçimi ve vizyonerliği ile çevresine iz bırakır. Peki, aile şirketlerinde görev alan yöneticiler tepenin sesi olarak iyi bir lider mi? İyi bir aile-şirket liderinde olması gereken özellikleri açıklayan “Be Aware” sunumumuzu izleyebilirsiniz. CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

Kurumsallaşma ve Kuşaklararası Devirde İç Yönerge Günümüz aile şirketlerinde, kuşak farklarından kaynaklanan farklılıkların şirket yararına çevrilmesi için en önemli konulardan bir tanesi de iç yönerge yazılmasıdır. İç yönergelerin ne olduğu, aile şirketlerindeki önemi ve nasıl yazılacağı, dikkat edilmesi gereken hususlar gibi konuları içeren BeAware sunumumuzu izleyebilirsiniz. CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

Şirket Akademileri Şirketler, stratejik planları doğrultusunda çalışanlarını eğitmek, örgütsel büyüme ve gelişmelerini teşvik etmek amacıyla şirket akademileri kurmaktadır. Şirket akademisi, kurum ve kuruluşların öğrenmeyi kurum kültürünün bir parçası haline getirmek ve değişim elemanı rolünü üstlenen birer öğrenen organizasyon olmak için geliştirdikleri stratejik bilgi yönetim sistemidir. CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

Tasarım Odaklı Düşünme Çözümü yok ya da çok zor dediğiniz problemleriniz için uygulanabilir, pratik ve hatta sizin için kazançlı çözümler üretilebileceğini söylesek ne düşünürsünüz? Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) kişilerin ve kurumların ihtiyaçlarını, teknolojinin olanakları ve iş dünyasındaki başarı gereksinimi ile birleştiren insan merkezli bir yaklaşımdır. Uzun yıllar uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra […]

Read more

Proje Yönetimi, günümüzde şirketler için kritik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü projeler, şirketlerin sürekli gelişen, büyüyen ve rekabetin arttığı iş ortamlarına uyum sağlamalarını ve rekabetçi avantaj yakalamalarına yardımcı olmaktadır. Başarılı bir proje yönetimi, sonuçlara daha uygun maliyetle ve zaman kaybetmeden ulaşılmasını sağlar. Günümüzde proje yönetimi uzmanlık gerektiren bir disiplin olmuştur. CGS Center Resmi Websitesi […]

Read more

İnsan Kaynakları Yönetimi Firmanızdaki İnsan Kaynakları Sistemini 5 kolay adımda nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için videomuzu izleyebilirsiniz. CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

ERP’nin İşletmelere Sağlamış Olduğu Faydalar İşletmelerin iş süreçlerinde etkinliklerini ve verimliliklerini ölçmelerinde ve sürdürülebilir birer işletme olmalarında Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) nın faydaları. CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

Nakit Akım Tablosu CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

Sizin de yönetim kurulu toplantılarınız yapılmıyor, yapılsa bile düzenli ve planlı değilse, raporlar gelmiyorsa, yapılan toplantılarda karar alınmıyor, alınsa bile uygulanmıyorsa, sizin de yönetim kurulunuzu etkinleştirmenin vakti gelmiş demektir.

Read more

İşletmelerde Bütçe ve Bütçeleme Teknikleri CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

COSO’ya Göre İç Kontrol CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

Çek ve Senet nedir? Senedin geçerlilik koşulları nelerdir? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası için videomuzu seyredebilirsiniz. CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

Stratejik Yönetim CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

Ekonomik Katma Değer CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

Sözleşmeler Hukuku Küreselleşen ekonomiyle birlikte ticari hayat daha karmaşık bir hal almıştır. Bu da iş hayatında pek çok zorluğu beraberinde getirmiştir. Ticari hayatta “sözüm senettir” anlayışı terk edilerek onun yerini yazılı ve hukuka dayalı “sözleşmeler” almıştır. Amacına ve usulüne uygun yapılan bir sözleşme yapılan işin kendisi kadar önem arz etmektedir ve ticaret erbabına yaptığı iş […]

Read more

Finansal Tablolar Analizi Gelişen ekonomik koşullar ve küreselleşme ile birlikte iş dünyasında bilgi akışı giderek hızlanmaktadır. Ancak bilginin, yeterli, güvenilir ve anlaşılır olması gerekmektedir. Doğru bilgiye zamanında ve en az maliyetle erişim, şirket ortakları ve diğer paydaşlar açısından son derece önemlidir. İşletme faaliyetlerinin ve işletme performansının doğru değerlendirilmesi şirketlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında en önemli adımlar arasındadır. […]

Read more

Katkı Payı CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

İmtiyazlı Paylar Anonim ve limited şirketlerde imtiyazlı pay çıkarılması, şirkette ortaya çıkan kontrol dengesinin sağlanması ihtiyacı, şirketin dışarıdan sermayeye veya yatırımcıya ihtiyaç duyması gibi çok çeşitli durumlarda başvurulabilecek bir imkândır. CGS Center Resmi Websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more