Bu videomuzu izleyerek; Kurumsal yönetimin tanımı Kurumsal yönetimin temel ilkeleri Kurumsal yönetimin önemi ve uygulanması hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz. CGS Center BussAc web sitesi: https://cgscenterbussac.net/ CGS Center Ana Sayfa: http://www.cgscenter.org/ Aylık Bülten: http://ailemvesirketim.net/

Read more

Mazzucata, ‘’Devlet derken farklı kamu kuruluşlarından oluşan ademi merkeziyetçi bir ağdan söz ettiğini belirtiyor. Bu kurumlar, misyon odaklı şekilde problemleri çözmeye ve risk alma ya yöneldiğinde, inovasyon motoru haline gelebilir’’ diyor. Mazzucato’nun misyon kavramı, bu anlayışı somut projelere dönüştürüyor. Bu somut projelere plastikten arındırılmış denizler; 2030 yılı itibari ile 100 karbonsuz kent; demansın %50 oranında […]

Read more

Eski alışkanlıklardan kurtulmak kolay değildir. Ancak, değişimin hayatın her anını etkilediği günümüzde iş hayatı da daha dinamik bir boyut kazanmaya başlamıştır. Bu durum çalışma şartlarını ve çalışanı da doğrudan etkilemektedir. Bir şirket sahibinin “Çalışanın iş süresince ne yaptığını nasıl ölçeceğim?” sorusuna verilecek cevap aslında tek değildir. Hedeflerle yönetim, günümüz iş dünyasında en gözde yaklaşım olsa […]

Read more

2050 yılında sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için dünya devletleri, şirketleri ve milletleri yarışıyor. Bu noktada her sivil toplum kuruluşu Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarından (SDG 17) en az birini misyon kabul ederek ‘sürdürülebilir yaşam’ kültürü tasarlayabilir. Türk gençlerine kendi okullarında Greta Thunberg olmalarını öneriyorum. Leonardo Dicaprio’nun tufandan önce belgeselini izlediniz mi? EKOIQ dergisini okudunuz mu? […]

Read more

Amerika’da yaşayan bir kişinin bankasına hitaben yazmış olduğu bir mektup; Sayın banka yetkilisi, Ben 86 yaşında, bankanızda hesabı bulunan bir müşterinizim. Geçen gün, tesisatçıma 100 dolarlık bir çek yazdım. Tesisatçım bu çeki 3 nanosaniyede Bankanıza iletmiş olmalı ki, bankanızda değerlendirdiğim fonlarımı bozduramadan hesabımdan karşılığı alınmış. Hesabımda o an için para bulunmadığından 30 $ faiz ve […]

Read more

Av. Erhan Günay Muris muvazaasında miras bırakan, gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazı devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için asıl amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir. Tüm mirasçılar, dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğinin tespitini […]

Read more

İyi hazırlanmış bir İş Planı’nın unsurları nedir? William A. Salhman 1997 tarihli Harward Business Review makalesinde bu unsurların sayısını dörde indirmiştir. Bunlar: İnsanlar, Fırsatlar, Bağlam (İngilizce Context karşılığı olarak.), Risk ve Ödüller.                                Ama biz en baştan başlayalım: 1. Kapak Evet, […]

Read more

1.Pazarlama Profesörü olarak yakın zamanda “Gelecek Geldi” isimli bir kitap yazdınız. Bize biraz kendinizden ve bu kitaptan kısaca bahseder misiniz? Ankara Tevfik Fikret Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü ile Başkent Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını bitirdikten sonra, İşletme Doktoru ünvanını aldım. 2018 yılından itibaren Başkent Üni­versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde […]

Read more

Kısa Bir Kılavuz   İş Planı adı altında, genellikle üretim maliyetlerini ve satış gelirlerinin yıllar bazında detaylandırıldığı ve kârlılığın hesaplandığı Excel tabloları ile karşılaşmaktayım. Önce iyi haberi vereyim: Bu excel tabloları kesinlikle hazırlanmalı. Sonra da kötü haber: Ne yazık ki, ne kadar kapsamlı ve detaylı hazırlanırsa hazırlansın, excel tablosu demek İş Planı demek değil. Aslına […]

Read more

Peter Drucker 1950 yılında babasıyla birlikte ünlü iktisatçı Joseph Schumpeter’i ziyarete gider. Babası Avusturya Maliye Bakanlığında memurken, zaman zaman üniversitede iktisat dersleri vermektedir ve J.S. Onun öğrencisidir. Ziyaretlerinde babası; Ona, “Joseph, hala ne için hatırlanmak istediğin hakkında konuşuyor musun? diye sorar: O bir kahkaha patlatır. Zira J.S otuz yaşlarındayken ve iki büyük iktisat kitabı yayımlamışken, […]

Read more

Mahkum ikilemi, sosyal bilimlerin en çok tanınan strateji oyunudur. İlk olarak 1950 yılında RAND çalışanları Merrill Flood ve Melvin Dresher tarafından şekillendirilmiştir. Ardından Albert William Tuckermodele hapis cezası sonucunu eklemiş ve tutsak ikilemi olarak adlandırmıştır. Klasik şekli ile tutsak ikilemi senaryosu aşağıdaki gibidir: İki zanlı bir soruşturma kapsamında polis tarafından göz altına alınmıştır. Polis elinde […]

Read more

2020’yi ardımızda bırakırken, sanırım, 7’sinden 70’şine hepimizin beyninde nakşeden 3 kelime, “maske, mesafe ve hijyen” oldu. Bütün dünya 2021 için tek bir hayale kitlendi, o da mucizevi beklentiler içine girdiğimiz “aşı” oldu. İnsanoğlu asırlar boyu hep böyle olmuş, çareyi kendi içinde aramak yerine, dışarıdan destek beklemiş. Ülkeler de öyle, şirketler de… Son dönemde okuduğum en […]

Read more

Şirketin büyüklüğü ve çalışanların sayısı, şirketlerde genelde birbiri ile paralellik göstermektedir. Her şirkette işletme nosyonuna ilişkin işler için bir çalışan bulunmasa da, bu görev farklı çalışanların üstünde dağınık şekilde yürütülmektedir. Bu durum daha çok idari görevler için geçerli olsa da üretimde de benzer durumlar görülmektedir. Şirket faaliyete başladığında ilk yapılanan bölüm üretimdir; çünkü para kazanmak […]

Read more

Eğitimcinin Eğitimi’nin amacı, katılımcıların eğitimin temel kavramları, ilkeleri ve öğretim yöntemlerinin öğretilmesidir. Aynı zamanda eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Eğitimi Satın Almak İçin: https://bit.ly/2LmphCE

Read more

Gelecek nesillere devir süreçlerinde doğru liderin belirlenmesi ve hazırlanması gerekir.Doğru bir lider; Ailenin içinde bulunduğu işi bilen ve seven kişidir. İşle ilgili eğitimi ve deneyiminin olması önemlidir. Yeni seçilen lider kendi zayıf ve güçlü yanlarını iyi bilmeli ve kendini bu yönde geliştirmeli ve/veya destek almalıdır. Şirkette lider olmayı kendisi de istemelidir. Yeni seçilen liderin, sadece […]

Read more

İşletmeler sürekli hem içeriden hem de dışarıdan farklı farklı pek çok alanda bilgiye maruz kalır. Bilginin üretilmesi de teknolojinin ve internetingelişimi ile birlikte son derece hızlıdır. İşletmeler tüm operasyonlarında mutlaka bir bilgi üretir. Örneğin, ERP’nin entegre olduğu bir işletmede herhangi bir konu da satın alma talebioluşturulduğunda “SAT (satınalma talebi)” açılmaktadır. Bu talebin ilgili amir tarafından […]

Read more

Günümüzde rekabetin yoğun yaşandığı iş dünyasında, teknolojinin gücünü arkasına alarak, bilgiye en doğru şekilde ulaşanlar, rekabette öne çıkanlardır. Teknolojinin sürekli gelişip değişmesi ve rekabet koşullarının sertleşmesi, şirketleri, üretim sistemlerini daha etkin, daha verimli, dolayısıyla daha düşük maliyetle yapılanmaya zorlamaktadır. Bu noktada, kaynak planlamasını ve buna bağlı bilişim altyapısını en doğru şekilde oturtan, özellikle küçük ve […]

Read more

Değişime hem istekli olunması hem de değişimin doğru yönetilmesi gerekir. Aile şirketlerinde, aile üyelerini bir arada tutan en önemli bağlardan bir tanesi şüphesiz aile değerleridir. Aile değerlerinin gelecek nesillere aktarılması bu açıdan çok önemlidir. Özellikle kurucular zamanında aile daha çok ön planda iken, kardeşler ve kuzenler ortaklığına geçildiğinde her bir çekirdek ailenin, kendi fertleri daha […]

Read more

Etkili biri olabilmenin yolu, etkin bir yönetici olabilmekten geçer.  Bunun koşullarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz; Bilgiye hakim olmanız ve gücünüzü kendinizden almanız gerekir. Doğru ve akıllı çalışma ile çabalarınızı bir değere dönüştürmelisiniz. Güçlü yönlerinize odaklanıp, zayıf yönleriniz için zaman harcamak yerine destek almanız daha doğru olacaktır. Önemli ve öncelikli konuları birbirinden ayırt etmeli, iyi zaman yönetimi […]

Read more

Corona virüsü hiç beklenmedik bir anda tüm yaşantımızı altüst etti. Önce can derdine düştük, kendimizi korumaya aldık, ardından yaşam biçimimiz değişti, sokağa çıkamaz, yurt içinde ve yurt dışında seyahat  edemez olduk. Fabrikalar nerede ise kapanma noktasına geldi, üretim durdu, birçok kişi işinden oldu. Günler, haftalar birbirini kovaladı, yeni yeni bundan sonra ne olacak sorusunu sormaya […]

Read more

Aile şirketlerinde, ailenin kurumsallaşması ile şirketin kurumsallaşması bir elmanın iki yarısı gibidir. Birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı düşünülemez. Aile duygusal ilişkilerin hakim olduğu bir birlikteliktir. İşletme ise mantık ve kuralların hakim olduğu bir sosyal kurumdur. Ailenin varlığının, yapısının tamamen gözardı edildiği bir işletme olabilir mi? Veyahutta, sadece ailenin beklentileri, yetkinlikleri ve anlayışı üzerine dayalı bir […]

Read more

CRM, MRP, Endüstri 4.0 ERP Sistemleri işletmenin pek çok süreci ile entegre olarak hareket etmektedir. Bunlar: tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi, üretim yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, finansal muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, insan kaynakları yönetimi vb. Bu süreçlerin ERP ile birlikte işletme içerisine yerleştirilmesi ile operasyonlarda iyileştirmeler sağlanmaktadır. Bu iyileştirmeler şirket içerisinde bazı standartların yerleştirilmesi […]

Read more

2. Kuşaklara yetki devri nasıl yapılmalı? 2. Kuşaklar şirkete girdiğinde nereden başlamalı? Dr. Güler Manisalı Darman , Okan Konyalıoğlu . CGS Center BussAc web sitesi: https://cgscenterbussac.net/ CGS Center Ana Sayfa: http://www.cgscenter.org/ Aylık Bülten: http://ailemvesirketim.net/

Read more

Anayasa nedir ? Kurumsallaşmanın neresinde durmalıdır? Dr. Güler Manisalı Darman , Okan Konyalıoğlu . CGS Center BussAc web sitesi: https://cgscenterbussac.net/ CGS Center Ana Sayfa: http://www.cgscenter.org/ Aylık Bülten: http://ailemvesirketim.net/

Read more

E – Ticarete başlarken ne yapmanız gerektiğini daha önemlisi ne yapmamanız gerektiğini öğrenmeye hazır mısınız ? Eğitmenimiz Bahadır Doğru bey ile E-ticaret’e başlangıç hakkında bilmeniz gereken her bilgiyi kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Eğitimi satınalmak için http://cgscenterbussac.net/cgs-online/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Bu paket ile birlikte ; 1. Eğitim Başlangıç Plan ve Bütçe Yönetimi 2. Eğitim Domain  Hosting 3. Eğitim […]

Read more

Satış Esnasında Yasaklar Satış Esnasında Kaçınılması Gereken İfadeler Etkin Olmayan Hizmete İlişkin Cümleler Diğer videolarımızı izlemek için cgscenterbussac.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Read more

Çalışma’nın ve “çalışkan” olmanın tanımı evrensel gibi görünse de, gerçekte oldukça farklıdır. Kimi çalışanlar kendilerini geliştirip, hedeflerine ulaşmakiçin çaba sarfederken; kimi çalışan yalnızca kendisine söylenen kadar iş yapar. Ancak her ikisi de çok çalıştığını söyleyebilir. Burada önemli olanhevesin ve kendini geliştirme çabasının şirket içinde vücut bulmasını sağlamaktır.Bir şirkette ortalama çalışma sürelerinin giderek düştüğü günümüzde, iyi […]

Read more

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Selim Özçay tarafından hazırlanan İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi’nde; İnsan Kaynakları departmanının günümüz işletmelerinde önemi, amacı ve İnsan Kaynakları yönetiminin fonksiyonlarıyla sağlamış olduğu katma değerler konularında bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğitimin İçeriği 1. İnsan Kaynakları Yönetimi 2. İnsan Kaynakları Bölümü İşletmeler İçin Neden Önemlidir? 3. İnsan Kaynakları Bölümünün Görev ve Sorumlulukları 4. İnsan […]

Read more

Şirketlerde Kurumsal Finans Eğitimi Bu eğitimimizde şirketlerde kurumsal finansın önemi ve şirketinizde yatırım yapmanız durumunda kendi kendinize soracağınız ” Parayı nerden bulacağım?”,”Peki yatırım karlı mı?”,”Yatırım sonrası elde ettiğimiz kar ile ne yapmalıyım?” gibi sorulara cevap bulabilirsiniz. Eğitimin İçeriği 1. Aile Şirketlerinin Ekonomiye Etkisi 2. Kurumsal Finansın Önemi 3. İşletme Sermayesinin Yönetimi 3.1 Hazine Yönetimi 3.2 […]

Read more

Finansal Tablolar Analizi Eğitimi Bu eğitimde, Finansal Tablolar Analizi teknikleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ardından, örnek bir işletmenin verileri üzerinden çözümleme tekniklerinin uygulamaları ve çıkan sonuçların nasıl yorumlanacağı işlenmiştir. Finansal Tablolar Analizinde Kullanılan Teknikler: Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Eğilim Yüzdeleri Analizi Yüzde Yöntemi İle Analiz Oran Analizi Eğitimi satın almak için: https://bit.ly/35VZeeW CGS Center BussAc web […]

Read more

Yalın üretim felsefesi yalın şekilde anlatılmıştır. Eğitimi Satın Almak İçin: https://bit.ly/2LtBR2V

Read more

Yalın üretimin önemli konularından birisi olan akış ilkesi anlatılmaktadır. Eğitimi Satın Almak İçin: https://bit.ly/2yY0Ton

Read more

Yalın Üretim E-Eğitim Programı ile öğrenecekleriniz: Sürekli iyileştirme Tekniklerine Giriş Yalın Üretim Felsefesi İsraf Kavramı ve İsraflar Standartlar İlkesi Yerinde Kalite İlkesi Akış İlkesi Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Satın Almak İçin: https://bit.ly/3bxC53L

Read more

Yalın Üretimde Sürekli İyileştirme Tekniklerine giriş anlatılmaktadır. Eğitimi Satın Almak İçin: https://bit.ly/2WWUEJd

Read more

Bu eğitimimizde, Yalın Üretim’in önemli ilkelerinden bir tanesi olan standartlar ilkesi anlatılmaktadır. Eğitimi Satın Almak İçin: https://bit.ly/2WT0Hia

Read more

Kalite Yönetim Sistemleri Bu eğitimde, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin faydaları ve işletmelere sağlamış olduğu katma değerler konularında bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğitimin İçeriği; 1. ”ISO 9001:2015 ve Risk Yönetimi” nedir ve nelerden oluşur? 2. Yüksek Seviye Yapı’ya göre ISO 9001:2015 3. ISO 9001 2015 Kalite Yönetim İlkeleri 4. Risk Yönetimi Prensipleri ve Süreci Nelerden Oluşur? […]

Read more

Yalın üretimin en önemli ilkelerinden bir tanesi olan problem çözme teknikleri anlatılmaktadır. Eğitimi Satın Almak İçin: https://bit.ly/35UMTb3

Read more

Yalın Üretim’in önemli ilkelerinden bir tanesi olan İsraf Kavramı ve İsraflar anlatılmaktadır. Sıkça yapılan sekiz israf üzerinde durulmuştur. Eğitimi Satın Almak İçin: https://bit.ly/3dGJY8n

Read more

Bu eğitimimizde, Yalın Üretim’in önemli ilkelerinden bir tanesi olan Akış İlkesi anlatılmaktadır. Eğitimi Satın Almak İçin: https://bit.ly/35Xy8o0

Read more

Aile Şirket Anayasası Eğitimi ile Aile Şirket Anayasası’nın temel adımları, aile değerlerine göre şirketlerin nasıl yapılanması gerektiğinin yanı sıra tüm bunların kurumsal yönetime giden yolda sağladığı faydalar hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Eğitim dört ana başlıkta bölümlere ayrılmıştır. İlk olarak aile- şirket ilişkisini düzenleyen yapılanma ve bileşenleri anlatılmaktadır. İkinci başlık olarak aile ve şirket için belirlenmesi […]

Read more

Aile Anayasası, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Finans Sertifika Programı ile; Aile Anayasası, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, Kurumsal Finans eğitimlerine sahip olacaksınız. Eğitimi Sayın Almak İçin: https://bit.ly/3dGiIa5

Read more

Dr. Güler Manisalı Darman tarafından hazırlanan Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi ile aile şirketlerinde kurumsallaşmanın temel adımlarını, aile değerlerine göre şirketlerin nasıl yapılanması gerektiği gibi konuları öğrenmiş olacaksınız. Bununla beraber, tüm bunların kurumsal yönetime giden yolda sağladığı faydalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğitimi satın almak için: https://bit.ly/2zDq7Io

Read more

Aile Şirketlerinin Yaşam Evreleri eğitiminde, Aile Şirketlerinin tanımı ile başlayıp, kuruluşundan batışına kadar geçen sürede hem ailenin hem de şirketin geçirdiği evreler anlatılmıştır. Yaşam evrelerinin karakteristik özelliklerini öğrenmek ve örnekleri gözlemlemek için eğitimimizi satın alabilirsiniz. Eğitimin İçeriği; 1. Aile Şirketlerinin Yaşam Evreleri 1.1. Girişimcilik Evresi 1.2 Büyüme ve Gelişme Evresi 1.3 İkinci Kuşağa Devretme Aşaması […]

Read more

Mirasçılar arasındaki ilişki ‘miras şirketi’ adı verilen ilişkiyi yaratır. Peki bu ilişkinin getirdiği yükümlülükler nelerdir? Işıl Bagatur tarafından hazırlanan Aile Anayasasının Hukuksal Boyutu Eğitimi’nde; birçok hukuk sisteminin birbiriyle etkileşimlerini ele alarak aile-şirket anayasasının hukuksal boyutunu günlük hayattan örnekler ile açıklanmaktadır. Aile Anayasasının Hukuksal Boyutu Eğitimi’nin içeriği: 1. Aile Anayasasının Hukuk İle İlişkisi 2. Anayasa Hazırlarken […]

Read more

Anonim Şirketlerde Pay ve Pay Senetleri Eğitimi Bu eğitimde, şirketim tüm hissedar ve paydaşlarını yakından ilgilendiren pay ve pay senetleri konusu hukukçu olmayanların bile anlayabileceği yalın ve sade bir dille anlatılmıştır. Eğitimin İçeriği 1. Anonim Şirketlerde Pay Kavramı 2. Pay Sahipliğinin Aslen ve Devren Kazanılması 3. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri 4. Pay Senetleri ve […]

Read more

Dalgalı Piyasalarda Riskten Korunma Stratejileri Eğitimi’nde, Gedik Kurumsal Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu sizlere faiz, döviz ve emtia piyasalarındaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan risklerden korunabilmenizi, gelir arttırımı sağlamanızı ve maliyetleriniz düşürebilmenizi sağlayacak ürünleri örnekler üzerinde anlatmıştır. Eğitimi satın almak için: https://bit.ly/35ZISC3

Read more

Günümüzde firmaların en önemli dış paydaşlarını finans kuruluşları oluşturmaktadır. Bu eğitimde; firmaların finansal kuruluşlar ile nasıl iyi ilişkiler kurabilecekleri ve başlatılan ilişkilerin nasıl devam ettirilmesi konuları yalın bir dil ile açıklanmıştır. Eğitimin içeriği; 1. Firmaların Finansal Başarısı İçin Tüyolar 2. Finans Kuruluşları ve Firmalar Arasındaki İlişkinin Temel Unsurları 3. Finansman İhtiyacının Gelişme Nedenleri ve Finansal […]

Read more

Bu sertifika programı ile birlikte; Hukukçu Olmayanlar İçin Kıymetli Evrak Yönetimi Eğitimi, Aile-Şirket Anayasasının Hukuksal Boyutu, Anonim Şirketlerde Pay ve Pay Senetleri, eğitimine sahip olacaksınız. Eğitimi Satın Almak İçin: https://bit.ly/35W0PBv

Read more

Yrd. Doç. Dr. İbrahim İnan tarafından hazırlanan Kültürün Anlamı ve Boyutları Eğitimi’nde; Kültür tanımı ve kültür farklılıkları, kültürel değer yargılarının tanımlanması, işle ilgili en önemli kültürel boyutlar ve uluslararası çevrede davranışlar üzerindeki etkisi detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Eğitim satın almak için: https://bit.ly/35XnKwn

Read more

ERP ve Kurumsal Kaynak Planlama Eğitimi’nde işlenecek konular; 1. Kurumsal Kaynak Planlama nedir? 2. Kurumsal kaynak Planlamaya neden İhtiyaç duyulur? 3. ERP sistemleri nasıl evrimleşmiştir? 4. ERP sisteminin faydaları nelerdir? 5. ERP paketi hangi modüllerden oluşur? 6. ERP yazılımı seçerken nelere dikkat edilmelidir? 7. ERP sistemine geçerken hangi adımlar izlenmelidir? Eğitimi satın almak için: https://bit.ly/2WRElNZ

Read more

Kavurlar Grup Yatırım ve Kavurlar Makine Sanayi Tic. A.Ş.’nin Finans ve İK’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Gülfidan Kavur ile birlikte aile şirketlerinde ikinci nesil olmanın sorumlulukları, özellikle “z” kuşağı açısından üzerinde durulması gereken konular üzerinde keyifli bir watch çekimi gerçekleştirdik. CGS Center BussAc web sitesi: https://cgscenterbussac.net/ CGS Center Ana Sayfa: http://www.cgscenter.org/ Aylık Bülten: http://ailemvesirketim.net/

Read more

Bu eğitimde; Tedarik Zinciri Yönetiminin tanım ve oluşum süreçleri, işletmenize olan yararları, geleneksel yaklaşım ve Tedarik Zinciri Yönetimi arasındaki farklar, Lojistik yönetimini ve bu konulardaki gelecek öngörüleri güncel örnekler ve vaka çalışmaları ile birlikte anlatılmıştır. Eğitimin İçeriği; 1.Tedarik Zinciri Yönetimi nedir? Oluşum süreci nelerdir? 1.1 Yararları 2.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Giderek Artan Rekabet Gücünün […]

Read more

SUKUK Eğitimi ile Uzun yıllar Orta Doğu ve Avrupa’daki birçok banka ve finans kurumunda üst düzey yönetici olarak görev yapan Khalid Yousaf tarafından hazırlanan bu eğitimde; uygulamadaki temel SUKUK yapıları, SUKUK işlemindeki taraflar, SUKUK ile geleneksel tahvil ve bono enstrümanları arasındaki farklar ve SUKUK standartları ele alınmıştır. Eğitimi Satın Almak İçin: https://bit.ly/2LmhmFm

Read more

Prof. Dr. Nejat Erk tarafından hazırlanan bu eğitimde, ekonomideki değişen faktörlerin şirketinizi nasıl etkilediği, belirsizlik ortamında karar verirken bu faktörleri nasıl yorumlayıp şirketiniz için fayda sağlayabileceğiniz yalın ve basit bir dille açıklanmıştır. Eğitimin İçeriği 1. Gelecek Öngörülerinin Sağladığı Yararlar 2. İşletmede Çevre Kavramı 2.1 İç Çevre 2.2 Dış Çevre 2.1 Faiz Göstergesi 2.2 Piyasa Tüketici […]

Read more

Müşteri Kimdir? CGS Center BussAc web sitesi: https://cgscenterbussac.net/ CGS Center Ana Sayfa: http://www.cgscenter.org/ Ailem ve Şirketim Bülteni: http://ailemvesirketim.net/

Read more

Müşteri İlişkilerinde Dış Görünüş CGS Center BussAc web sitesi: https://cgscenterbussac.net/ CGS Center Ana Sayfa: http://www.cgscenter.org/ Ailem ve Şirketim Bülteni: http://ailemvesirketim.net/

Read more

Ailenin Kurumsallaşması CGS Center BussAc web sitesi: https://cgscenterbussac.net/ CGS Center Ana Sayfa: http://www.cgscenter.org/ Ailem ve Şirketim Bülteni: http://ailemvesirketim.net/

Read more

İnsan Kaynaklarının Artan Önemi İnsan kaynakları yönetiminin ne olduğunu, şirketlerde giderek artan önemini ve atılması gereken adımları üzerine Durukan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Nedim Durukan ile keyifli bir watch çekimi gerçekleştirdik. CGS Center BussAc web sitesi: https://cgscenterbussac.net/ CGS Center Ana Sayfa: http://www.cgscenter.org/ Ailem ve Şirketim Bülteni: http://ailemvesirketim.net/

Read more

Alp Özler Uluslararası Nakliyat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Gece. Alp Özler Grubunda, Gece ailesi olarak kaleme aldıkları aile anayasasını anlatmaktadır. Aile anayasasında hangi konuları, nasıl düzenledikleri hakkında bilgi vermektedir. Aile Anayasasının Şirket Sürdürülebilirliğinde Önemi hakkında vurgu yapmaktadır. CGS Center Resmi websitesi Ailem ve Şirketim Bülteni

Read more

Sayın Ferhan Alesi ile “Kültürlerarası İletişim” hakkında bilgilendirici bir watch çekimi yaptık. https://cgscenterbussac.net/ http://www.cgscenter.org/ www.ailemvesirketim.net

Read more

Sayın Ayşe Eser Baransel ile “Yalın Bilgi Güvenliği Yönetimi” hakkında bilgilendirici bir watch çekimi yaptık. www.cgscenterbussac.net www.cgscenter.org www.ailemvesirketim.net

Read more

CGS Center III. MeetUp buluşmasını ikinci kuşaklarla birlikte İzmir’de gerçekleştirdi. www.cgscenterbussac.net www.cgscenter.org www.ailemvesirketim.net

Read more

CGS Center II. Meet Up Etkinliği, 27 Temmuz 2017’de İzmir’de gerçekleşmiştir. www.cgscenterbussac.net www.cgscenter.org www.ailemvesirketim.net

Read more

CGS Center BussAc I. Meet Up Etkinliği Meet Up etkinliğine, İzmir ekonomisinin kalkınmasında önemli rol oynayan ve global rekabette ülkemizi başarıyla temsil eden aile işletmelerinin ikinci kuşak üyeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2012-2016 yılları Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Murat Özgören ve eşi Prof. Dr. Adile Özgören katıldı. Cgs Center resmi sitesi Ailem ve Şirketim bülteni

Read more

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyumlu Musunuz? 1)Kişisel veri nedir? Kişisel verilerin korunması ile ilgili hayatımıza dahil olmuş birçok kavram bulunuyor, bunlar hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ise bu veriler üzerinde yapılan […]

Read more

Strateji Niçin Ne Zaman Nasıl? Stratejisi olmayan işletmeler dümeni olmayan gemiye benzer…” –Joel Ross and Michael Kami Strateji, yönetim kurulu tarafından oluşturulan ve herhangi bir zaman ve çevre içinde örgütlerin varlıklarını sürdürebilmelerini sağlayacak planların geliştirilmesi ve yönlerinin belirlenmesidir. Yönetimin “oyun planı”; • Müşteriyi etkilemek ve memnun etmek, • Pazardaki konumu belirlemek, • Başarılı rekabet, • […]

Read more

[smartslider3 slider=8] Nevşehir’de düzenlenecek olan “Yeni Nesil Patronlar-Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik” panelimizde bu kez babalar ve oğullar buluştular. Panelimizde başarılı iki şirketimiz, Gaziantep’den Ansa Ambalaj A.Ş., Ankara’dan FAF Vana A.Ş.’nin birinci ve ikinci kuşakları, şirketlerinin sürdürülebilirliği ve büyümesinde nasıl birlikte ilerlediklerini, bizlerle paylaştılar.

Read more

Algoritmik Düşünme Becerisi ve Günlük Yaşam İstanbul’da bir ev aradığınızı hayal edin, ya da bir ofis. Finans merkezinde. Giderek kalabalıklaşan ve yoğunlaşan kent merkezi dünyanın en pahalı emlak fiyatlarına sahip olabilir. İyi bir daireyi bulmada pek çok kişiyle de yarışabilirsiniz. Uygun evler dakikalar içinde ev sahibine en yüksek depozitoyu verenler tarafından kapılıyordur, büyük bir olasılıkla. […]

Read more

ODTÜ Yayıncılık – METU Press ODTÜ Yayıncılık (ya da bir diğer adıyla METU Press), Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ilkelerine, itibarına ve kalitesine yaraşır yayınlar üreterek toplumsal gelişim sürecine katkıda bulunmak amacı ile ODTÜ Geliştirme Vakfı bünyesinde 1996 yılında kurulmuştur. ODTÜ Yayıncılık’ın hedefleri arasında; akademik bilgiyi herkesin zevkle okuyabileceği yayınlar haline getirmek, akademik çalışmaları yayınlamaya hız […]

Read more

Dietz & Watson, şarküteri ürünleri konusunda muhtemelen en iyi bilinen dördüncü nesil aile şirketidir. Şirket kısa süre önce, şarküteriden atıştırmalıklar ve sandviç ürünlerine doğru bir geçiş yaptı. Lauren Eni, Dietz & Watson’da değişim yarattı. Büyük büyükbabası tarafından kurulan şirket, kendi bünyesinde bir pazarlama departmanına sahip değildi, ulusal rekla yapmıyordu ve işe girdiğinde sosyal medyada pek […]

Read more

Şirket Anayasası’nda İmtiyaz Mülkiyet, kişilerin sahip olduğu mal varlıklarının belirli bir düzen içerisinde, hukuksal olarak kendi iradesi kapsamında kullanma, yararlanma ya da tasarruf etme yetkisidir. Her türlü “taşınır” veya “taşınmaz” mal üzerinde bir mülkiyet hakkı bulunur. Bu sebeple, kişilerin sahip olduğu şirketlerinüzerinde de mülkiyet hakkı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.Kişiler, şirketler üzerinde sahip olduğu mülkiyet haklarını […]

Read more

Yapay zekanın uzun süredir gündemde olmasının en büyük nedeni, gelecekte hayatımızın her alanında yer alacak olmasıdır. Günümüzde birçok şirket ve kişi tarafından yardımcı veya farklı amaçlarla kullanılmaktadır. 2018 yılı boyunca şirketlerin pazarlamasında yeni değer katan ve kazanımları büyük oranda arttıran zeka teknolojileri, 2019 yılında da hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Dijital pazarda çok önemli […]

Read more

Teknokar 2004 yılında, savunma sanayisine hizmet vermek üzere iki mühendis kardeş Necla Yılmaz ve Özkan Gümüş tarafından kurulmuştur. İlerleyen yıllarda kuzenleri Oktay Gümüş’ün de aralarına katılmasıyla yoluna devam eden Teknokar, savunma sanayi sektöründe %100 müşteri memnuniyeti mottosuyla askeri harnes üretimi yaparak emin adımlarla ilerlemiştir. Yerli ve milli teknolojiler geliştirerek, ülkemizin savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak […]

Read more

Peter Drucker der ki: “21. Yüzyılda yönetim sanatı emir ve komutanız altında olmayanları yönetebilmektir”. Gerçekten de, günümüz şirket yapılanmalarına ve iş modellerine baktığımız zaman, son derece doğru bir söylem olduğunu görüyoruz. Şirketler sadece gelişmiş ülkelerde değil, ülkemizde de giderek daha karmaşık yapılara sahip olmaya başladı. Büyük projeleri yürütebilmek için iş ortaklıkları kaçınılmaz hale geldi. Şirket sahipleri/yöneticileri, […]

Read more

Sanırım, Türkiye’de hemen hemen herkes 2018’in özellikle 2. yarısında hırpalandı, önce panik oldu, ne yapacağını şaşırdı (!) sular durulduktan sonra da, ne gibi önlemler alınması gerektiği konusuna kafa yorulmaya başlandı. Konumuz şirketler olunca elbette ekonomideki gelişmeleri gözardı etmek ve kaygılanmamak olanaksız. Ancak, biz makro ekonomik gelişmeleri iktisatçılara bırakıp, mikro düzlemde, mevcut gelişmeler açısından, şirketlerimiz ne […]

Read more

Kurumsal Koçluk Kurumsal Koçluk, kurumların potansiyellerini ve dinamikleri içerisinde var olan kaynaklarını ve geliştirilecek yönlerini tehditleri ve zayıf yönleri ile birlikte değerlendirme yolculuğudur. Değişim ve dönüşüm gelişimle başlar, kişilerin değerler dizisini gözden geçirmesi, farklı perspektiflerden bakması ve kurumsal gereksinimler doğrultusunda yapılandırması ve güncellenmesi başarı ve iş adaletini getirir. Hiyerarşik yapı içerisindeki birimler arası iletişim kurumun […]

Read more

Eğitim ve Öğretim Kurumlarının Profesyonel Yaşama Etkisi Haziran 2018 sayımızdaki “Eğitim ve Öğretim Kurumlarının Profesyonel Yaşama Etkisi” yazısının ikinci kısmını aşağıda bulabilirsiniz. Son olarak da, hadi hep birlikte “öğretmen” ifadesinden ne anladığımızı düşünelim. Sizce, bir okul yönetimi öğretmenden ne/neler beklemeli?.. Sizce, öğretmenin esas! görevi ne? Bilgi aktarımı yapan kişiler mi? Bir şeylerin doğru ya da […]

Read more

Günümüz profesyonel yaşamımızda, işletmelerdeki başarının sürdürülebilir olmasının kurumsal yapıdaki temellerin sağlam atılmış olmasıyla birebir bağlı olduğunu hepimiz de biliyoruz. Bir zamanlar sadece finansal göstergeler performans ölçütü olarak kabul edilmişse de, şimdilerde organizasyonel ve operasyonel kriterlerin de öne çıktığı, “insan” kavramının daha da önem kazandığı bir sürecegirmiş bulunuyoruz. Bir önceki yazımda nitelikli insan kaynağının çocukluk dönemimizdeki […]

Read more

Tarih boyunca insanoğlu yaptığı buluşlarla yaşamını kolaylaştırmaya çalıştı; bunda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Öyle olmasaydı bugün bu satırları yazmak için kil tablette çivi ile uğraşıyor olurdum. Ateşi bulan insan önce ısındı, yiyeceğini pişirdi, vahşi hayvanlardan korundu sonra makinelerinde kullandı. Tekerlekle birlikte hareket olanağı da arttı. Buluşların yapıcı etkisi kendisini hızla gösteriyordu… Değişim başlamıştı. Yapıcı olması […]

Read more

Altyapı, kurulan hayalin fizibilitesi olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile “Hayalini kurduğum iş yapılabilir mi?” sorusuna cevap verir. Yeni bir yatırım kararı için, kapasite artışı için veya herhangi bir makine, tesis veya cihazın yenilenmesi amacıyla fizibilite çalışması yapılabilir. Fizibiliteyi hazırlayabilmemiz için öncelikle hayalini kurduğumuz olguyu ilk olarak tanımlamamız gerekir. Bu olguyu tanımlarken, piyasa şartları, hukuki, […]

Read more

Yaratıcı ol, potansiyelini ortaya çıkar; üret, yarat diyen sesler etrafımızda yükseldikçe bizlerde ne yapacağımızı şaşırdık. Biz kim miyiz? Senelerce ezber düzende okuyan, eğitilen, ne olacağını seçemeden sınava giren, aldığı puanlarla mesleği belirlenen, belki de (belki de değil çoğunlukla) hayallerini, çılgınlıklarını terk etmek zorunda kalan şimdilerde yetişkin olmuş 40’larını yaşayan bizleriz. Bir potansiyel ile doğuyoruz, çok […]

Read more

Hayat Boyu Öğrenmenin Toplumsal Yaşam Üzerindeki Etkileri Hayat boyu öğrenme ülkemizde günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız kavramlardan değildi fakat artık günümüz dünyasında ister istemez hayatımıza soktuğumuz ve pek çoğumuzun da onayını alan bir olguya dönüşmüştür. Peki, Nedir hayat boyu öğrenme?         ‘’Hayat boyu öğrenmenin başlangıcını 1919 yılında İngiltere’de silahlı kuvvetler ve kritik sanayilerde görev alan […]

Read more

Yetişkin eğitimi ülkemizde üzerinde çok durulmayan bir konu olsa da aslında içli dışlı olduğumuz bir konudur. Yetişkin eğitimi düşünüldüğünün aksine çocukların eğitimine oranla çok daha zor olabilir. Çocuklar şekil verilmeye hazır hamur gibidir. Çocukların belli başlı değerleri, benimsedikleri normları ya da kararlarını etkileyecek ağırlıkta deneyimleri olmadığından, çocuk eğitimi yetişkin eğitimine oranla daha pürüzsüz olabilir. Yetişkin […]

Read more

Kurumsal Yönetim: Gelişen Hedef Ve Artan Önemi 2000’li yıllardan itibaren bütün dünyada şirketlerin gündemine oturan kurumsal yönetim, yönetim kurulunun ve şirket üst yönetiminin, hissedar haklarını güvence altına alması, rekabetin güçlendirilmesi ve küresel piyasalarda sermayeye erişimde doğru stratejilerin uygulanmasıdır. Hakim ortaklar, küçük hissedarlar, çalışanlar ve diğer tüm paydaşların çıkarlarını buluşturur, gerekli kontrol ve dengeyi sağlar. Hissedar […]

Read more

Endüstri 4.0 ve Temel Bileşenleri Gelişen teknolojiler, değişen müşteri beklentileri ve rekabet koşulları ürün ve hizmet sağlayıcılarını her dönem farklı çözümler aramaya itmiştir. Buna en iyi örnek olarak Sanayi Devrimleri verilebilir. Sanayi devrimi olarak bilinen ilk endüstrileşme süreci 18. ve 19. yüzyıllar arası gerçekleşmiştir. Enerji kaynağı olarak kömür ve buharın kullanıldığı bu dönemde makine kullanımı […]

Read more

Yetki ve Sorumluluğun Bileşkesi İç Yönerge KOBİ’lerimiz gelişen ekonomi ve yeni nesillerle birlikte giderek daha nitelikli, daha proaktif hareket edebilen gençleri bünyelerinde barındırmaya başladı. Gençlere bakıldığında da büyük şirketlerle birlikte KOBİ olarak nitelendirdiğimiz şirketleri de tercih etmeye başladıklarını görüyoruz. Hatta ikinci kuşak aile üyeleri de artık kendi şirketlerini tercih etmeye başladı. Her kim olursa olsun […]

Read more

Büyüyen Aile Şirketlerinde Grup Yapılanma Modeli ve Önemi Son yıllarda, ülkemizde aile şirketlerinde ikinci veya üçüncü kuşaklara geçiş artmaya ve hız kazanmaya başladı. Aile şirketine gelen aile üyelerinin sayısındaki artış ile şirketin büyümesi konusu, bu konuda yapılanma arayışlarını ailelerin, dolayısıyla şirketlerin gündemine soktu. Bir yandan şirketlerin, artan aile üye sayısını kalkındıracak çapta finansal ve operasyonel […]

Read more

Patronu yönetmek makalesi yayınlandığı “Harvard Business Review” dergisinde “Klasikler son 50 yılın en iyi makaleleri” arasında gösterilmiştir. Yöneticiler ve çalışanlar için yol gösterici olacağını düşünerek, özet şeklinde sizlerle paylaşmak istedik. John P. Kotter, John J. Gabarro Patronu Yönetme “Patronu yönetme” ifadesi, pek çok kişi için kulağa alışılmadık veya şüpheli gelebilir. Pek çok organizasyona sirayet eden, yönetimin […]

Read more

Aile Şirketleri; Miras Hukuku ve Türk Ticaret Kanunu Perspektifiyle Konuya Bir Bakış Dünyada ve Türkiye’de ”aile şirketleri” kurumsal hayatta hiç de azımsanamayacak bir çoğunluktadır. Yapılan araştırmalara göre, aile şirketlerinin kuruluş nedenleri arasında; çocuklarına fırsat yaratmak, aile mirasını ölümsüzleştirmek, aileyi bir arada tutmak, finansal bağımsızlık ve varlık yaratmak, kendi emeklilik ve kişisel planları, liyakatli çalışanları korumak, […]

Read more

Yenileşim Yönetimi (innovation management), firmaların sahip olduğu ortalama sektörel teknoloji yapısını belirlediği gibi ülkenin uluslar arası rekabet gücünü belirleyen temel faktörlerden (inovasyon indeksi) biri haline gelir. Şirketlerin inovasyon stratejilerinin uluslararası piyasalara entegre olabilmesi, ülkelerin teknoloji ve yeni ürün geliştirebilme kapasitesine bağlıdır. Teknoloji ve patentli ürün geliştirmek, ülkenin kamu ve özel sektör—üniversiteler dahil- beyin sermayesinin niteliğine […]

Read more

Türkiye’de İnovasyon Son yıllarda ulusal ve uluslararası piyasalarda artan rekabet ortamı, şirketlerin ve ülkelerin bu ortama ayak uydurabilmek ve rekabet güçlerini artırmak adına ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmelerini ve geliştirmelerini gerektirmektedir. Şirketlerin ve ülkelerin uyguladıkları bu değiştirme ve yenileme işlemi “inovasyon” olarak adlandırılmaktadır. Yeni ya da geliştirilmiş bir ürünün, hizmetin ve üretim […]

Read more

Yönetim Raporlamasında Finansal Analizlerin Önemi Bundan önceki sayılarımızda, KOBİ’lerimizin yönetim raporlaması zafiyetine değinmiştik. Finansal analizler dediğimiz zaman, hepimizin aklına öncelikle kredi analizleri ile mali tablolar üzerinde yapılan analizler gelir. Mali tablolar üzerinde yapılan analizler de çoğunlukla oran analizini, karşılaştırmalı tablolar analizini, eğilim yüzdeleri gibi analizler kapsar. Ancak bu noktada durup, hemen sormamız gerekiyor, mali tablolarımız […]

Read more

Kurumsal Yönetim Anlayışı Çerçevesinde Muhasebe Günümüz iş dünyasında yaşanan hızlı ve köklü değişiklikler, hayatın her alanında ortaya çıkan sorunlar özellikle finansal alanda finansal bilgilerin güvenilirliklerini sıkıntılı hale getirmektedir. Krizler ile birlikte, finansal bilgiler doğrultusunda karar alan kurum ve kuruluşların güven sorunu, kurumsal yönetim kavramını hayatımıza sokmamıza neden oldu. Kurumsal yönetim anlayışı ile birlikte, özellikle yönetim […]

Read more

KOBİ’lerimizin Yönetim Raporlaması Zafiyeti Başkan Hemen hemen herkes kabul eder ki, bütün şirket sahipleri, kendi şirketlerini avucunun içi gibi iyi bilir. Patronun ayak izi, şirketin bütün süreçlerinde, bölümlerinde görülür hissedilir. Öyle ya, şirket daha küçük bir işletme iken muhasebe-finans da, üretim de  şirket sahibinin elinden geçmiştir. Satıcı da patrondur, üreten de, hesabı tutan da. Ancak, […]

Read more

Sürekli söylüyoruz, ekonomimizin temel direği KOBİ’lerimiz diye. Ayakta kalmaları gerekli, sürdürülebilirlikleri önemli… Ancak, diğer taraftan bilginin bu kadar önemli olduğu ve hızla değiştiği günümüzde, nedense KOBİ’lerimizde iyi üniversitelerimizden mezun nitelikli gençleri çalıştırma konusunda bir isteksizlik var. Burada birçok, kendince haklı gibi görünen, gerekçeler ileri sürülüyor. En çok ileri sürülenler arasında da bu gençlerin yüksek ücret […]

Read more

Arabuluculuk Müessesesi ve Önemi İdari yargı kararlarının yanı sıra dostane çözüm yöntemleri olarak adlandırılan tahkim ve arabuluculuk son yıllarda en yaygın kullanılan çözüm yöntemlerinden biridir.  Özellikle Anglo-Sakson hukuk sisteminde uzun zamandır uygulanan bu yöntemler, 1980’lerden beri Kıta Avrupası hukuk sistemine de dahil edilmiştir. Son yıllarda, Türkiye’de de tahkim ve arabuluculuk uygulamaları için kanun ve mevzuatlar […]

Read more

Yönetim Raporlama Örnekleri: Bütçe ve Nakit Akım Küreselleşme olgusu hayatımızın her alanında olduğu gibi işletmelerde de önemli değişikliklere sebep olmaktadır. Örneğin küreselleşme, işletmelerin çalışma ve etki alanlarını giderek genişletmiştir. Bu yüzden de işletmelerde hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonları daha da önemli hale gelmiştir. Yöneticiler de bu fonksiyonların etkinliğini ölçebilmeleri için […]

Read more

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç: Aile Şirketleri Açısından Önemi “Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.” Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan bu madde ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazancın […]

Read more

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Av. Dr. Mehmet Çağrı Bağatur Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yani anonim şirketin kanuni temsilcisi yönetim kuruludur. B. Yönetim Kurulu Kimlerden Oluşur? Yeni TTK’ya göre, anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunacaktır. […]

Read more